Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Nu finns spargrisar och penningar i Nationalmuseets myntkabinett även i digital form

Nu finns spargrisar och penningar i Nationalmuseets myntkabinett även i digital form


Projektet för digitalisering av samlingarna i Finlands nationalmuseums myntkabinett blir klart i slutet av september. Under projektet har man digitaliserat bland annat myntkabinettets spargrissamlingar samt mynt som har hittats i kyrkor.

I Nationalmuseets myntkabinetts samlingar finns det över 10 000 mynt som har hittats i samband med arkeologiska undersökningar i kyrkor. Bland dem finns mynt av alla slag som har använts i Finland från medeltiden tills 1900-talet. Till exempel under den finska medeltiden kunde man betala med såväl svenska som livländska pengar. Efter 1700-talet blev ryska pengar dock allmänna.

Pengarna förtäljer hurdana mynt vanliga kyrkobesökare hade i fickorna. Mynten har kunnat hamna i kyrkgolvets hål på många olika sätt. De har kanske tappats, offrats eller donerats för avlidna.
Största delen av pengarna representerar de mest allmänna småmynten som har varit i bruk i olika tider. I materialet från en kyrka kan det finnas hundratals likadana mynt som har präglats i massproduktion på 1600-1700-talen.

Det finns 355 olika spargrisar i myntkabinettets spargrissamling: själv tillverkade, plastgrisar, konsthantverksföremål osv. Nationalmuseet har fått myntaskar under åren som donationer av såväl privatpersoner som företag. Man har även köpt dem i antikvariat. Intressanta enstaka föremål är till exempel engelska och amerikanska mekaniska sparbanker såsom Transvaal Money Box eller Coin Shooter som tillverkades från slutet av 1800-talet. Olika bankers spargrisar som jordglober och Hippos från 1970-1980-talen väcker nostalgiska minnen hos många finländare.

Även om digitaliseringen nu upphör i september tar det digitaliserade materialet inte slut – myntkabinettets samlingar innehåller över 200 000 föremål. Med Myntkabinettets och Finlands nationalmuseums samlingar av övriga digitaliserade föremål kan man bekanta sig i webbtjänsten Museernas Finna. På Museiverkets webbplats http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/digitoidut-aineistot hittar du anvisningar för hur du söker föremål i Finna.

Myntkabinettets spargrisar i Finna

Ytterligare information om Nationalmuseets myntkabinetts digitaliseringsprojekt ger museiassistent Frida Ehrnsten, tfn 040 128 6398, frida.ehrnsten@nba.fi

Kultadukaatti
Det enda guldmyntet som har hittats i kyrkorna i Finland. En dukat från Kampen (Nederländerna) från 1646. Hittat i Kimito kyrka 1960. Bild: Museiverket

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Kultadukaatti
Det enda guldmyntet som har hittats i kyrkorna i Finland. En dukat från Kampen (Nederländerna) från 1646. Hittat i Kimito kyrka 1960. Bild: Museiverket
1 penni
1 penni från 1865. Hittat i Tammerfors Messukylä kyrka 1959. Bild: Museiverket
Kaarle XI:n kupariraha
1/6 öre enligt Karl XI:s silvermyntsprägel var det minsta kopparmyntet på sin tid. Hittat i Nagu kyrka 1959. Bild: Museiverket
Yksipuolinen penninki
En brakteat, det vill säga en ensidig penning från Sten Sture den äldres (1470-1500) tid. Hittat på 1890-talet i Heliga korsets kyrka i Raumo. Bild: Museiverket
Säästöpankin lipas

Sparbanken Vuoksis trollformade spargris från 1970–80-talet. Bild: Museiverket
Mekaaninen säästölipas
”Transvaal Money Box”, en mekanisk spargris av gjutjärn från skiftet av 1800- och 1900-talet. Asken visar Sydafrikas president Paul Kruger (mandattid 1883–1900) på så sätt som han presenterades i karikatyrbilderna i tidningen Westminster Gazette. Bild: Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket