Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket och Trafikverket har ingått ett samarbetsavtal

Museiverket och Trafikverket har ingått ett samarbetsavtal


Museiverket samarbetar tätt med sina olika aktörer. I juli 2014 ingick Museiverket och Trafikverket ett avtal om samarbete för bevarande av kulturarv och kulturmiljöer.

Museiverkets och Trafikverkets samarbete gäller väg-, järnvägs- och sjöfartsmiljöer, planering och byggande av trafikvägar samt museiverksamhet gällande trafikvägar. Med hjälp av avtalet skapar man förutsättningar för den gemensamma tanken om hur man ska planera, bygga och sköta ett trafiknät så att kulturmiljöns värde passar ihop med hållbar utveckling, trafiksystemets funktionalitet, säkerhet och ekonomi.

Målsättningen är att kunna påverka förhållanden så att Trafikverket har full kontroll över information, kunskaper och ekonomiska resurser gällande värnande av kulturarv som Museiverket sysslar med. Avtalet stärker samarbetet särskilt gällande bevarande av det maritima kulturarvet.

Samarbete förverkligas i samband med inventerings- och undersökningsprojekt, katalogisering av skyddade objekt, observation av kulturmiljön vid planering, underhåll och byggande av väg- och järnvägsnät som Trafikverket ansvarar för. Avtalet täcker även samarbetet gällande skyddade byggnader, bebyggelser och infrastrukturer samt projekt för restaurering, reparation och ändring av andra värdefulla objekt. Därtill täcker avtalet samarbetet i samband med eventuella ändringar i deras ägarförhållanden eller användning. Även frågor gällande arkeologiska kulturarv, bevarande och utställning av föremål samt försäkring och överlåtelse av material gällande kulturhistoriska objekt eller intressen iakttas.

Mer information: Direktör Markku Nummelin (Trafikverket), 029 5343971029 och överintendent Ulla Salmela (Museiverket), 040 128 6251
Varistaipaleen kanava
Samarbetsavtalet undertecknades i samband med Varistaipale kanalens 100-årsjubileum den 13 juli. Varistaival slusskanal som sammanbinder sjöarna Juojärvi och Suvasvesi byggdes 1912–1914. Fallhöjden i Varistaipale är 14,5 m. Kanalen är den högsta i Finland. I förgrunden på bilden ligger portarna och svängbron vid den högsta slussen. Bild: Mikko Härö

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket