Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museistatistik 2013 har publicerats – museibesök visar en stigande trend


Museistatistiken som Museiverket årligen ger ut samlar uppgifter om verksamheten, ekonomin och personalen på 154 på heltid och yrkesmässigt skötta museer. Den nu utgivna Museistatistik 2013 visar att antalet museibesök ökade med drygt 185 000 jämfört med föregående år. Sammanlagt gjorde man 5,4 miljoner besök på de professionellt skötta museerna i Finland år 2013.

47,1 procent av besöken var avgiftsbelagda (2 564 431). Andelen gratisbesök uppgick till 52,9 procent (2 874 902). 40,7 procent av samtliga museibesök gjordes vid museienheterna i Nyland, 13,4 procent i Birkaland och 10,7 procent i Egentliga Finland.

I slutet av 2013 fanns det 5,4 miljoner kulturhistoriska objekt och 388 000 konstverk på museerna i Finland. Därutöver omfattar museernas samlingar 17 miljoner naturvetenskapliga objekt eller prov, 22 miljoner fotografiobjekt och 18 hyllkilometrar med arkivmaterial. 74 procent av museerna hade ett samlingspolitiskt program och 30,5 procent en digitaliseringsplan.

Den totala finansieringen av museiverksamheten uppgick till 219,1 miljoner euro år 2013. Staten finansierade yrkesmässig museiverksamhet med 90,3 miljoner euro och kommunerna med 77,7 miljoner euro. Andelen av museernas egen finansiering var 32,0 miljoner euro.

Största delen av museernas utgifter utgjordes av löne- och fastighetskostnader. Lönekostnadernas andel uppgick till 47,7 procent år 2013. Museernas sammanlagda lönekostnader minskade något jämfört med föregående år. Fastighetskostnaderna, inklusive räntor och avskrivningar, utgjorde 32,3 procent av samtliga utgifter. Fastighetskostnaderna ökade med 5,8 procent från förra året.

Det sammanlagda antalet faktiska årsverken uppgick till 2 709 år 2013, vilket är 40 årsverken mindre är under föregående år. 54 av museerna uppgav volontärers arbetsinsats, som uppgick sammanlagt till 28 175 timmar, det vill säga 18,1 årsverken.

Museistatistiken omfattar 154 museer som sköts på heltid och yrkesmässigt och drivs av staten, kommuner, stiftelser och föreningar. Av dessa var antalet kommunala och privata museer under statsbidrag 123 och antalet kommunala och privata museer utan statsbidrag 31. De professionella museerna i Finland driver sammanlagt 322 reguljärt öppna museienheter.

En webbpublikation av Museistatistik 2013

Mer information:
specialexpert Eija Liukkonen, tfn. 040 128 6009, eija.liukkonen@nba.fi
specialexpert Anu Niemelä, tfn. 040 128 6015, anu.niemela@nba.fi

Beställningar av den tryckta versionen av Museistatistik:
inspektör Annimari Laakkonen, tfn 040 128 6008, annimari.laakkonen@nba.fi
Museistatistik2013

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket