Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket har utlyst behovsprövade understöd för år 2015

Museiverket har utlyst behovsprövade understöd för år 2015


Understöd som kan sökas: behovsprövade statsunderstöd för museer, statsunderstöd för innovativa projekt vid museer, understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet, understöd för restaurering av byggnader och för skötsel av fornminnesområden samt reparations- och restaureringsstöd för traditionsfartyg. Ansökningstiden för understöden upphör 31 oktober 2014.

Understöden beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner statens budgetförslag för år 2015.

1. Behovsprövade statsunderstöd för museer


Understöden är avsedda för projekt vid museer för vilka kommuner, föreningar eller stiftelser är huvudmän inklusive projekt för renovering av museibyggnader. Understöd beviljas inte till museer som får statsandelar.
Mer information: tfn 040 128 6006, 040 128 6147 och http://www.nba.fi/sv/understod/behovsprovade_statsunderstod

2. Statsunderstöd för innovativa projekt vid museer


Understöden är avsedda för museer som drivs på heltid. Projekten kan genomföras i egen regi eller i samarbete med andra aktörer.
Mer information: tfn 040 128 6009, 040 128 6147 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_innovativa_projekt

3. Understöd för dokumentation av det finländska kulturarvet


Understöden är avsedda för medborgarorganisationer och -samfund med rättslig handlingsförmåga. Understöd beviljas inte till kommuner och museer eller i form av stipendier till privatpersoner.
Mer information: 040 128 6015, 040 128 6006 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_kulturarvet

4. Understöd för restaurering av byggnader och för skötsel av fornminnesområden


Understöden är avsedda för reparation av byggnader som skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985) eller lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Understöd beviljas till enskilda eller samfund. Kommuner kan söka understöd om objektet är skyddat med stöd av lag, men inte i annat fall.
Mer information: tfn 040 128 6313 och http://www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag

5. Reparations- och restaureringsstöd för traditionsfartyg


Understöden är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistorisk värdefulla fartyg samt för reparation av maskiner och apparater i de skeppsdockar och varv som gör traditionellt reparationsarbete.
Mer information om understöd: tfn 040 128 6273 och http://www.nba.fi/sv/understod/understod_for_traditionsfartygAnsökningsblanketter kan fås från Museiverket, tfn 040 128 6008 (understöd 1-3) och tfn 040 128 6242 (understöd 4). Blanketterna kan även skrivas ut på Museiverkets webbplats. Ansökningarna ska sändas till Museiverket senast 31 oktober 2014 på adressen Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors. Poststämpelns datum räcker.
Marjaniemen majakka 131624
År 2014 Museiverket beviljade restaureringsbidrag för reparation av rappningen på fyren på udden Marjaniemi på Karlö. Foto: Johanna Forsius, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket