Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Säg din åsikt om verkställandet av kulturmiljöstrategin – hållbar utveckling, markanvändning, lagstiftning samt samarbete och deltagande som tema

Säg din åsikt om verkställandet av kulturmiljöstrategin – hållbar utveckling, markanvändning, lagstiftning samt samarbete och deltagande som tema


Hur kan man bättre stödja livskraften i kulturmiljön med hjälp av lagstiftning eller planering av markanvändningen? Hur kan man med hjälp av kulturmiljön stödja bekämpning av klimatförändringen och en anpassning till den, samt stödja en hållbar utveckling? Vilken roll har medborgarna och hur kan kulturmiljön vara till större nytta för näringslivet? Säg din åsikt och dela med dig av dina tankar fram till den 12 oktober.

Finlands första kulturmiljöstrategi blev klar i mars och nu ska åtgärderna genomföras. Den arbetsgrupp som utarbetar genomförandeplanen samlade i början av september in respons till stöd för sitt arbete via webbtjänsten Dinasikt.fi. Nu kommer en fortsättning på enkäten, denna gång med följande teman: hållbar utveckling, planering av markanvändningen, lagstiftning samt samarbete och deltagande. Enkäten riktar sig speciellt till de som arbetar med kulturmiljöfrågor, men enkäten får besvaras fritt av alla intresserade.

Kulturmiljön är en källa till välbefinnande och livskraft


Kulturmiljön är grunden för gemenskapers och människors minne och identitet. Den innefattar betydande samhälleliga och kulturella värden. En välbevarad, regionalt präglad kulturmiljö som representerar flera tidsperioder ökar människors välbefinnande.
Visionen för kulturmiljöstrategin är att kulturmiljön år 2020 ska vara en källa till välbefinnande och livskraft. Människor uppskattar kulturmiljön och arbetar aktivt för dess bästa. En välskött kulturmiljö lever i tiden men bevarar samtidigt sina särdrag. Den offentliga förvaltningens resurser är inriktade på att se till att förändringen är kontrollerad. Samtidigt erbjuder kulturmiljöns mångfald nya framgångsmöjligheter för näringslivet.

Kulturmiljöstrategin genomförs i form av praktiska åtgärder. Under beredningen av åtgärderna samlas det in synpunkter och idéer från olika aktörer om hur strategin bäst kan genomföras.

Dinasikt.fi: Kulturmiljöstrategin i praktiken

Kulturmiljöstrategin

Ytterligare information:
Specialsakkunnig, arbetsgruppens sekreterare Satu Airas, miljöministeriet, tfn 0295 250 332, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Specialforskare, arbetsgruppens sekreterare Laura Tuominen, Museiverket, tfn 040 128 6257, laura.tuominen@nba.fi
Kaunista suomalaista kulttuurimaisemaa
Vackert finländskt kulturlandskap fotograferat från Olofsborg. Foto: Lea Murto-Orava, Museiverket.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket