Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
De geofysikaliska mätningarna i omgivningen kring svärdsmannens grav i Janakkala gav ny information om hur området har använts

De geofysikaliska mätningarna i omgivningen kring svärdsmannens grav i Janakkala gav ny information om hur området har använts


En provutgrävningsgrupp från Museiverket utförde 15–17 september i samarbete med arkeologer från Yorks universitet exceptionella undersökningar i omgivningen kring den s.k. svärdsmannens grav som hittades senaste höst. Undersökningarna utfördes utan att man rörde jorden eller fornlämningarna. Markens magnetism mättes med en magnetometer och resultaten av mätningarna var intressanta. Många slags spår av mänsklig verksamhet under olika tidsperioder hittades kring graven.

Analyser av de geofysikaliska mätningarna gav för handen att det finns det flera spår i åkermarken av mänsklig verksamhet och vissa av dem kan tyda på en forntida begravningsplats eller även gammal boplats. En del spår tyder kanske på gamla vägar och åkrar av olika ålder. Mätningarna visar även spår av nutida verksamhet som täckdiken och konturerna av en sandgrop.

På museiverket väntar man ännu på noggrannare resultat av mätningsanalyserna från Yorks universitet. Utifrån resultaten är det möjligt att göra kontrollgrävningar på vissa intressanta platser för att kontrollera vad som finns djupare i marken under mätpunkterna.

I samband med undersökningarna testade man även olika anordningar, bl.a. en metalldetektor med pulsinduktion, och deras signaler jämfördes med magnetometermätningarna.

Det är nödvändigt att undersöka området kring ”svärdsmannens” grav i Janakkala för att fornlämningsområdets omfattning ska kunna utredas och objektet skyddas. Om resultaten från de geofysikaliska mätningarna visar sig tillförlitliga kan metoden även användas vid undersökningar av många andra fornlämningsobjekt.

För mer information kontakta forskaren Simo Vanhatalo, simo.vanhatalo@nba.fi, tfn 040 128 6203

Det finns pressbilder av dem som gjorde mätningarna i Janakkala, på Museiverkets webbplats: http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tiedotearkisto?Article=5954
Sutherland mittaa ja Freeston kuvaa
Arkeolog Tim Sutherland utförde en jordresistansmätning medan Jeremy Easton dokumenterade mätningen. Foto: Satu Koivisto, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket