Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Politikerpanelen avslöjar de ledande partipolitikernas ställning till relationen mellan kulturarv och ekonomi

Politikerpanelen avslöjar de ledande partipolitikernas ställning till relationen mellan kulturarv och ekonomi


Kulturarvet är vår gemensamma egendom och en viktig del av människornas goda vardag. Museiverket med sina föregångare har arbetat för att främja bevarandet av det mångsidiga kulturarvet och för att bidra till uppskattningen av kulturarvet alltsedan 1884. Verkets 130-årsjubileum firas den 5 november. I jubileumsprogrammet finns även ett öppet möte för allmänheten om kulturarvet och ekonomin – vem drar nytta och vem betalar? De ledande politikerna i de åtta största partierna tar ställning till frågan under en paneldiskussion.

I diskussionen som ordnas på Medietorget i Sanomahuset den 5 november 2014 kl. 10–12 deltar Paavo Arhinmäki (Vänsterförbundet), Mikaela Nylander (SFP), Outi Alanko-Kahiluoto (De Gröna), Juho Eerola (Sannfinländarna), Pia Viitanen (SDP), Sauli Ahvenjärvi (KD), Tuomo Puumala (Centern) ja Anne-Mari Virolainen (Samlingspartiet). Museiverket ordnar panelen i samarbete med Helsingin Sanomat och diskussionen leds av chefen för politikredaktionen Marko Junkkari. Alla som är intresserade av ämnet är välkomna till det avgiftsfria mötet.

Från ett kontor med en anställd till en branschövergripande expert och tjänsteproducent


Museiverkets föregångare och det första statliga organet som övervakade bevarandet av fornminnen i Finland, Arkeologiska byrån, inledde sitt arbete den 15 november 1884. Den hade som uppgift att ”allmänt ta hand om fornminnena i vårt land”. År 1908 byttes namnet från Arkeologiska byrån till Arkeologiska kommissionen. Det skedde betydande ändringar i kommissionens verksamhet i synnerhet på 1960-talet. Då grundades den byggnadshistoriska byrån vid kommissionen och den marinarkeologiska forskningen inleddes. Iståndsättningen av medeltida slott inleddes och det grundades gårds- och hemmuseer som löd under Arkeologiska kommissionen på olika håll i Finland. Även skyddslagstiftningen utvecklades. Arkeologiska kommissionen avskaffades år 1972 och ersattes med Museiverket.

Under sin historia har Museiverket utvecklats från ett kontor med en anställd till en branschövergripande expert och kulturinstitution. Verksamheten har utvidgats från forskning och skydd av utvalda arkeologiska och historiska kulturminnen till omfattande värnande om det materiella kulturarvet och den materiella kulturmiljön. Museiverket är en expert på det materiella kulturarvet och den materiella kulturmiljön som utvecklar sin bransch och verkar som myndighet inom museibranschen samt erbjuder alla medborgare mångsidiga tjänster som ständigt utvecklas.

Museiverkets webbplats

Museiverket på Facebook
Museiverket på Twitter @Museovirasto

           
           
Kulttuuriperintö ja talous tunnus

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket