Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Beredningen av verkställandet av konventionen om det immateriella kulturarvet framskrider i god takt

Beredningen av verkställandet av konventionen om det immateriella kulturarvet framskrider i god takt


Finland antog Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet år 2013. Undervisnings- och kulturministeriet har gett Museiverket i uppgift att bereda verkställandet av konventionen. Museiverket kommer våren 2015 att lämna in ett förslag till undervisnings- och kulturministeriet om hur konventionen mest ändamålsenligt ska genomföras i Finland. Beredningen sker i samarbete med ministeriet, experter och intressentgrupper.

Immateriellt kulturarv kan vara muntlig tradition, framställande konst, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och ceremonier. Det kan också vara uttryck, sedvänjor, kunskap, färdigheter - liksom tillhörande tillvägagångssätt, artefakter och kulturella miljöer. Målet för värnandet om det immateriella kulturarvet och den anknytande konventionen är att stöda bevarandet av livskraften i de olika uttrycken för det immateriella kulturarvet.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en expertgrupp för en fyraårsperiod. Gruppen ska stöda verkställandet av konventionen om det immateriella kulturarvet och fungera som expert i frågor som gäller det immateriella kulturarvet samt som styrande organ när man söker den lämpligaste verksamhetsmodellen för Finland.

Internationell jämförande utredning lyfter fram frågans mångsidighet 


Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning Cupore är forskningspartner i beredningsskedet. Det första samarbetsskedet har resulterat i en nyss utkommen utredning om det immateriella kulturarvet och exempel på hur Unescos konvention 2003 har tillämpats i länderna som tillhört den jämförande gruppen. Den jämförande utredningen är en omfattande översikt över genomförandet av Unescos konvention i femton olika länder. Dessutom presenteras där objekt som tagits upp i Unescos förteckningar över det immateriella kulturarvet i olika länder. På så sätt försöker man hitta en vägkarta för den finska verksamhetsmodellen för att verkställa konventionen om det immateriella kulturarvet och även mera omfattande för att värna om det immateriella kulturarvet.

Ytterligare information: 

Koordinatorn för det immateriella kulturarvet Leena Marsio, leena.marsio@nba.fi, tfn 040 128 6017


Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa (Länk till den fiskspråkiga utredningen)

Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä asetettu (Länk till det finskspråkiga meddelandet om expertgruppen)

Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet

Unescos webbplats för det immateriella kulturarvet
Aineetonkulttuuriperintö

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket