Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Juhani Kostet omvaldes till Museiverkets generaldirektör för en andra femårsperiod

Juhani Kostet omvaldes till Museiverkets generaldirektör för en andra femårsperiod


Statsrådet har den 4 december 2014 utnämnt filosofie doktor Juhani Kostet till Museiverkets generaldirektör för mandatperioden 1.1.2015–31.12.2019.

Juhani Kostet har varit Museiverkets generaldirektör under åren 2010–2014. Dessförinnan arbetade han inom museibranschen i Åbo i flera år, senast som direktör för museiväsendet åren 1998–2009. Sin doktorsavhandling har han skrivit om Finlands historia. Juhani Kostet är docent i Finlands historia vid Uleåborgs universitet, docent i museologi vid Åbo universitet samt docent i stadshistoria och i synnerhet stadskartografi vid Jyväskylä universitet. Han har också skrivit talrika publikationer och artiklar om museibranschen.

Museiverket är expert på det materiella kulturarvet och kulturmiljön och en serviceproducent som utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet inom museibranschen. Generaldirektören leder Museiverkets verksamhet och svarar för att verkets uppgifter sköts på ett resultatgivande sätt.

Pressbild

Den här bilden är endast avsedda för massmedia. Övrig användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Kostet Juhani
Museiverkets generaldirektör Juhani Kostet. Foto: Liisa Tuomikoski, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket