Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Slutrapporten av projektet för undersökning av Vrouw Maria har getts ut

Slutrapporten av projektet för undersökning av Vrouw Maria har getts ut


Målet med projektet Vrouw Maria under vattnet som genomfördes 2009 till 2012 var att göra vraket efter Vrouw Maria som sjönk i Skärgårdshavet på 1770-talet tillgängligare. Projektet visade att man kan ta fram ny information om vraket utan att bärga det från havets botten. Informationen konkretiserades under projektet bland annat i en virtuell 3D-simulation, en utställning, en publikation och i seminarier. Nu har man även gett ut en slutrapport på finska och engelska om projektet som beskriver projektets olika skeden och dess resultat.

Under projektet lyckades man hitta och utveckla goda praktiska metoder för att göra objekt under vatten tillgängligare utan att bärga dem. Metoderna kan tillämpas på även andra kulturarvsobjekt som finns under vatten.

Vrouw Maria rekonstruktio
I samarbete med Aalto-universitetets medielaboratorium skapades en interaktiv 3D-simulation av landskapet och ljudvärlden under vattnet kring vraket Vrouw Maria. Simulationen gav alla som är intresserade av sjöfartshistoria möjligheten att bekanta sig med Vrouw Maria ”på plats” i ett landskap som ingen människa har sett tidigare. Den även globalt sett unika simulationen kommer att presenteras på olika utställningar i Tyskland och Frankrike i nästa år. Simulationen blir en del av Finlands sjöhistoriska museums permanenta huvudutställning under 2015.

En central del av projektet var arkeologiska undersökningar av vraket Vrouw Maria under vatten. Vraket dokumenterades genom mätningar, fotograferingar och videoinspelningar. För undersökningar av fartygets last bärgade man sammanlagt 38 föremål från vraket, till exempel runda glasskivor, pimpsten, tobakspipor, ett blylod samt prov av förpackningslådor och tunnor som fortfarande finns i det sjunkna fartygets lastrum. Föremålen presenterades på utställningen och i publikationen Mereen menetetyt, uudelleen löydetyt (Förlorade på havet, funna igen) vid Finlands sjöhistoriska museum.

I dagens ekonomiska situation har man inte gjort upp planer om huruvida undersökningarna av Vrouw Maria ska fortsätta eller om vraket ska bärgas eller inte. Kring detta är Museiverket är helt öppet för förslag på alternativ och för nya idéer. Verket behöver inte alls vara den enda aktören kring vraket, men alla fältundersökningar kräver tillstånd av Museiverket för arkeologiska undersökningar. Det återstår dessutom mycket att analysera i material som samlats kring vraket under olika undersökningsprojekt. I projektets slutrapport berättar man med hjälp av exempel mer om teman för eventuella kommande undersökningar.

Det holländska handelsfartyget Vrouw Maria sjönk utanför Finlands kust 1771 och återfanns under efterforskningar som utfördes av föreningen Pro Vrouw Maria 1999. Vraket ligger i ett avgränsat Natura 2000-område i Skärgårdshavets naturpark där besöksförbud gäller året om och även rekreationsdykningar är förbjudna. Vraket skyddas dessutom med ett skyddsområde enligt lagen om fornminnen.

Slutrapporten på finska
Slutrapporten på engelska
 
Ytterligare information
om de arkeologiska undersökningarna: forskare Riikka Alvik, tfn 040 128 6220, riikka.alvik@nba.fi
om projektet Vrouw Maria under vattnet: intendent Sallamaria Tikkanen, tfn 040 128 6312, sallamaria.tikkanen@nba.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket