Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets Arkeologiska fälttjänster gjorde undersökningar vid tiotals objekt under 2014

Museiverkets Arkeologiska fälttjänster gjorde undersökningar vid tiotals objekt under 2014


Oulun Lyseon sisäpihan kaivausMuseiverkets enhet Arkeologiska fälttjänster utförde under 2014 fältarbeten vid tiotals objekt på olika håll i Finland, både på land och under vatten. Undersökningsobjekten omfattade alla tidsperioder från förhistorisk till historisk tid. Objekten som undersöktes var såväl boplatser från stenåldern, stadsarkeologiska objekt, vrak som en historisk bro över ett kärr.

Museiverkets provutgrävningsgrupp utförde som tjänstearbete arkeologiska fältundersökningar i mindre skala vid cirka 40 objekt. Undersökningarna anknöt till små privata byggprojekt, till exempel byggande av egnahemshus. Största delen av forskningsobjekten var boplatser från stenåldern.

Forskningsgruppen av marinarkeologer utförde tjänstearbete i form av inspektionsdykningar och små fältundersökningar vid mer än tio vrak och andra undervattensobjekt. Dessutom utfördes inventeringar av vattenområden, bland annat i Ule träsk.

Den minskade byggverksamheten som orsakades av det dåliga ekonomiska läget reflekterades även i antalet arkeologiska beställningsundersökningar, som var mindre än vanligt. Det genomfördes 40 beställningsundersökningar med anknytning till markanvändnings- och byggprojekt. Största delen av dem var arkeologiska inventeringar av olika plan- och projektområden samt förundersökningar av fornlämningar. Mer omfattande arkeologiska utgrävningar genomfördes vid två boplatser från sen stenålder i Harjavalta, på gården till gymnasiet Lyseon lukio i Uleåborgs centrum samt vid Uistesuo i Vederlax, där en historisk bro över ett kärr undersöktes.

En lista över beställningsundersökningar och länkar till de färdiga undersökningsrapporterna hittas på adressen: http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologiset_kenttapalvelut/projektit-2014.
Listan och undersökningsrapporterna är på finska.


Ytterligare information om de arkeologiska fälttjänsternas undersökningar fås av:
Provutgrävningsgruppens verksamhet
, forskare Simo Vanhatalo, simo.vanhatalo@nba.fi
Marinarkeologi, forskare Riikka Alvik, riikka.alvik@nba.fi
Beställningsundersökningar, forskare Petro Pesonen, petro.pesonen@nba.fi, forskare Esa Mikkola, esa.mikkola@nba.fi och forskare Vesa Laulumaa, vesa.laulumaa@nba.fi.

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Harjavallan KraakanmäkiKoekaivaukset Raaseporin VarvarinsuollaOulun Lyseon sisäpihan kaivaus
Pågående utgrävning vid Kraakanmäki i Harjavalta, vid den andra stenåldersboplatsen. Foto: Laija Simponen, Museiverket
Vid Svarvarsmossen i Raseborg gjordes provutgrävningar vid en boplats från stenåldern. Foto: Petro Pesonen, Museiverket
På innergården till gymnasiet Lyseon lukio i Uleåborg gjordes stadsarkeologiska utgrävningar. Foto: Terhi Tanska, Museiverket
Kotkan Lehmäsaaren luoteiskärjen hylkySukeltajia vedessä Lehmäsaaren edustalla
Suuren Rantien suosillan osa
Riikka Tevali och Eeva Vakkari mäter ett vrak vid den nordvästra udden av ön Lehmäsaari i Kotka. Foto: Kari Hyttinen, Museiverket
Dykare i vattnet utanför ön Lehmäsaari i Kotka. Foto: Eeva Vakkari, Museiverket
Del av bron över kärret Uistesuo vid Stora Strandvägen i Vederlax. Foto: Vesa Laulumaa, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket