Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Nationalmuseets nya publikation väcker skogsfinnarnas språk och kultur till liv

Nationalmuseets nya publikation väcker skogsfinnarnas språk och kultur till liv


Nationalmuseets nya publikation Finnskogar – Metsäsuomalaiset är en berättelse om de finnar som på 1500- och 1600-talet migrerade från Savolax svedjebruksområden till mellersta Sverige och Norge. Boken beskriver skogsfinnarnas särpräglade kultur och språk, en intressant kombination av gammal finska och skandinaviska språk, samt hur livet såg ut på de nya bosättningsområdena för invandrarna. Publikationen ingår i Nationalmuseets utställning med samma namn som är öppen till augusti 2015.

Skogsfinnarna drev svedjebruk och röjde stora svedjemarker i obebodda skogsområden i Sverige och i Norge. De var även duktiga jägare och fiskare samt kända för sin skicklighet beträffande handarbeten i näver och trä. Skogsfinnarna smälte successivt in i den autoktona befolkningen och också det egna språket gick förlorat. Särskilt under självständighetens första årtionden lyckades finländska forskare bevara en hel del av skogsfinnarnas språk, kultur och artefakter.

I publikationen Finnskogar – Metsäsuomalaiset beskrivs forskarnas resor till skogsfinnarnas områden samt hur skogsfinnarna levde och bodde i sina nya hemtrakter. Illustrationerna i boken består av forskarnas historiska fotografier av skogsfinnarnas vardag samt bilder på artefakter från Nationalmuseets utställningssamling.
Finnskogar - Metsäsuomalaiset
Artiklarna i boken innehåller rikligt med exempel på skogsfinnarnas språk och på hur Savolaxdialekten utformades till ett eget språk med drag av såväl gammal finska som svenska och norska. Ett av temana är religionen som skogsfinnarna utövade som en blandning av kristendom och folktro.

I skogsfinnarnas böner och besvärjelser figurerade inte bara kristendomens centrala figurer, Kristus och helgon, utan även såväl Ukko och Tapio som naturväsen. Boken innehåller även många exempel på besvärjelser samt berättelser om hur de användes till exempel för att säkerställa jakt- och boskapslyckan eller för att skada fiender.

Redaktör för publikationen är Finlands Nationalmuseums amanuens Antti Metsänkylä. Utöver Anttis insatser har artiklar i publikationen skrivits av språkvetaren Paula Andersson vid Helsingfors universitet, namnforskaren lektor emeritus Tuula Eskeland vid Köpenhamns universitet och religionsvetaren docent Marja-Liisa Keinänen vid Stockholms universitet.

Publikationen ges ut på finska och svenska.


FINNSKOGAR – METSÄSUOMALAISET
Red. Antti Metsänkylä
Museiverket 2015, 97 s., nid., ISBN 978-951-616-256-3, ISSN 2243-1373, 21 € (inkl. moms)
Finlands nationalmuseums utställnings- och samlingspublikationer 5


Beställning av recensionsexemplar:
marknadsföringsplanerare Sari Häkkinen, tfn 040 128 6043, sari.hakkinen@nba.fi


Alla Museiverkets publikationer säljs i museibutiken på Finlands Nationalmuseum (Mannerheimvägen 34, Helsingfors). Publikationerna kan även beställas mot postförskott via adressen Museiverket, Publikationsbeställningar, PB 913, 00101 Helsingfors eller via e-postadressen kirjatilaus@nba.fi.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket