Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut över 500 000 euro i understöd för museers innovativa projekt

Museiverket delade ut över 500 000 euro i understöd för museers innovativa projekt


Museiverket delar varje år ut understöd för innovativa projekt vid museer som drivs på heltid och yrkesmässigt av kommuner, föreningar eller stiftelser. Nu har understöden för 2015 delats ut. Totalt 25 museer beviljades sammanlagt 590 650 euro i understöd.

Målet med det understöd som delas ut för museernas innovativa projekt är att öka museernas samhälleliga genomslagskraft genom att främja lokala nätverk, nya partnerskap, samarbete mellan museer samt ny och kreativ museiverksamhet.

Det genomsnittliga understödsbeloppet uppgick till 23 626 euro. Hyvinge konstmuseums och ungdomsväsendes samarbetsprojekt för att ordna en mentorutbildning inom bildkonst för 14–17-åringar fick det minsta understödet, 4 150 euro. De största understöden, 40 000 euro, gick i år till museerna i Mellersta Nyland för det utställningsprojekt och den lokalguide som baserar sig på det gemensamma dokumentationsprojektet ”Karvanopat ja Kaukametsä, Kotiudu-Paikallistu-Get Local” samt till projektet ”Arjen hallintaa ja somereseptejä” inom ramen för projektet ”Finland äter och dricker”. Projektet ”Finland äter och dricker” är en del av det nationella samarbetsnätverket för bevarande och insamlingsarbete (TAKO).

En (finskspråkig) förteckning över understödstagarna


Ytterligare information om de understöd som beviljats för museernas innovativa projekt fås av specialsakkunnig Eija Liukkonen, tfn 040 128 6009, eija.liukkonen@nba.fi
Kuutin Saimaa seikkailu
Temaverkstaden ”Kuutin Saimaa-seikkailu” vid Nyslotts landskapsmuseum har skapats med hjälp av det understöd som Museiverket beviljade för innovativa projekt 2014. Temaverkstaden lämpar sig för barn under skolåldern och förskoleelever. Bild: Jorma Hevonkoski

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket