Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för dokumentation av och forskning i den finländska kulturtraditionen

Museiverket delade ut understöd för dokumentation av och forskning i den finländska kulturtraditionen


Museiverket har beviljat 55 000 euro i understöd för dokumentation av och forskning i den finländska kulturtraditionen under 2015. Understöd beviljades 15 sökande och det genomsnittliga understödsbeloppet uppgick till 3 667 euro. Understöd beviljades för kostnader för olika historieböcker samt för arkivering och digitalisering av material.

Understöd för dokumentering av och forskning i den finländska kulturtraditionen beviljas medborgarorganisationer och andra sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Syftet med understödsformen är att stödja projekt där man dokumenterar den finländska kulturtraditionen, i synnerhet landsbygds- och arbetarkulturen, och gör den tillgänglig för allmänheten. Understöd beviljas i första hand för insamling och dokumentering av kulturarvsmaterial, för organisering av lokala arkiv och hembygdsarkiv eller andra små arkiv samt för tillgängliggörande av material.

Antalet sökande uppgick till 93 och det totala ansökta beloppet till 675 275 euro. Eftersom anslaget var så litet kunde understöd endast beviljas 16 procent av de sökande.

För mer information om utdelningen av understöden kontakta specialsakkunnig Janne Tielinen, tfn 040 128 6147, janne.tielinen@nba.fi

En (finskspråkig) förteckning över understödstagarna

Ytterligare information om användningen av understöden fås av understödstagarna.
Lapsia Kivinokan rantakalliolla 1953
Rörelsen för Stenudden Kivinokka-liike/föreningen Kivinokkalaiset ry beviljades år 2014 understöd för insamling av historiskt bildmaterial och anknytande berättelser. På bilden barn på en strandklippa nedanför en butik år 1953. Okänd fotograf.


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket