Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket förnyade webbtjänsten Museotilasto – årstabellerna publiceras nu som öppna data

Museiverket förnyade webbtjänsten Museotilasto – årstabellerna publiceras nu som öppna data


Museotilasto2013Museiverket har öppnat den förnyade webbtjänsten Museotilasto på adressen www.museotilasto.fi. Webbplatsen ger information om 154 sådana museer i Finland som drivs på heltid och professionellt samt om deras ekonomi och personal. Informationen ges som årliga statistikpublikationer samt tabeller som publiceras som öppna data. Webbplatsen har även en sökfunktion.

Insamling av statistik över museibranschen och utveckling av statistikföringen är en av Museiverkets talrika lagstadgade uppgifter. Professionellt och på heltid skötta museer svarar varje år på en statistikenkät om året innan.

Vid förnyandet av webbtjänsten Museotilasto har informationen gjorts tillgängligare samt lättare att använda genom att man har fäst särskild uppmärksamhet vid sökfunktionerna i tjänsten och vid att publicera av information som öppna data.

Med hjälp av sökfunktionen kan man söka statistik över till exempel museibesök, samarbete, samlingar, utställningar, personal och ekonomi sedan 2007. Informationen kan granskas per museum, fråga eller enkät. I webbtjänsten finns även årliga statistikpublikationer samt årliga tabeller i Excel- och cvs-format. Tabellerna har publicerats som öppna data med licensen CC-BY som tillåter fri användning av statistikinformationen bara man hänvisar till den ursprungliga källan.

Statistikinformationen förväntas kunna användas på nya sätt nu när den görs tillgänglig för allmänheten. Dessutom vill man erbjuda såväl museer som myndigheter ny information. Öppen statistikinformation gör det möjligt att kombinera informationen med andra uppgifter. Därigenom kan man få information om till exempel museernas regionala betydelse.

Museotilasto är en värdefull informationsreserv om de professionellt skötta museernas verksamhet i Finland. Via den förnyade webbtjänsten är informationen mer tillgänglig och kan utnyttjas på nya sätt.

Vi tar gärna emot kommentarer om öppnandet av informationen och förnyandet av webbtjänsten. Skicka din kommentar till Museiverket, till adressen museotilasto@nba.fi.

Webbtjänsten Museotilasto www.museotilasto.fi

För mer information, kontakta
Specialexpert Eija Liukkonen, tfn 040 128 6009, eija.liukkonen@nba.fi
Specialexpert Tapani Sainio, tfn 040 128 6014, tapani.sainio@nba.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket