Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut nästan 600 000 euro i understöd till museer

Museiverket delade ut nästan 600 000 euro i understöd till museer


Museiverket har delat ut de behovsprövade statsunderstöden till museer för 2015. Totalt 132 museer beviljades sammanlagt 599 350 euro i understöd. Det genomsnittliga understödsbeloppet uppgick till 4 541 euro. Merparten av understöden används för att katalogisera och sköta museernas samlingar, renovera och reparera museibyggnader, samt för utställningsverksamhet.

Behovsprövade statsunderstöd beviljas museer som ägs av en kommun, en förening eller en stiftelse och som inte omfattas av lagstadgade statsandelar. Syftet med de behovsprövade understöden för museer är att trygga bevarandet av museernas samlingar och byggnader, upprätthålla en bra förvaltning av samlingarna samt förmedla information om museernas samlingar och den lokala traditionen. Understöd beviljas även för utveckling av lokal museiverksamhet och främjande av planmässighet.
 
Antalet sökande uppgick till 190 och det totala ansökta beloppet till 1 644 473 euro.

Mer information om användningen av understöden fås av museerna i fråga.

En förteckning (på finska) över understödstagarna

För mer information om utdelningen av understöd kontakta specialexpert Marianne Koski, tfn 040 128 6006, marianne.koski@nba.fi eller specialexpert Eeva Teräsvirta, tfn 040 128 6012, eeva.terasvirta@nba.fi
Pärepoikia
Sommaren 2014 reparerade man pärttak på Rovaniemi hembygdsmuseum. Renoveringarna fortsätter i år. Foto: Hembygdsföreningen Rovaniemen Totto ry.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket