Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket grundar en central för samlingar och konservering i Vanda

Museiverket grundar en central för samlingar och konservering i Vanda


Museiverket grundar en ny samlings- och konserveringscentral i Vanda. Senatfastigheter hyr lokalerna i en före detta lagerfastighet i Haxböle i Vanda och hyr ut dem vidare till Museiverket. I lokalerna centraliseras de samlingar som lagrats i tillfälliga lokaler på olika håll i södra Finland och en del av föremålen i centrallagret i Orimattila. I anslutning till förvaringslokalerna hyrs även lokaler för Finlands nationalmuseums konserveringsenhet och för konservering av vattendränkt material. Det är meningen att konserveringsenhetens nuvarande lokaler i Nationalmuseets gårdsbyggnad omvandlas till en utställningslokal för Kulturernas museum.

För närvarande ligger centrallagret för Museiverkets samlingar i Orimattila dit största delen av förvaringen av samlingarna har koncentrerats. Centrallagret ägs av Senatfastigheter och Museiverket är hyresgäst i lokalerna. Utöver Orimattila har samlingar också placerats i andra förvaringslokaler runtom i Södra Finland. Museiverket har som mål att koncentrera förvaringen av samlingarna till så få platser som möjligt samt att förbättra samlingstjänsterna.

Det behövs mer förvaringsutrymme för förvaringen av samlingarna från de stängda museiobjekten, såsom Buckila gård och Anjala gård. Dessutom är centrallagret i Orimattila fullt. Att samlingarna och konserveringsenheten placeras på en och samma plats är en ändamålsenlig lösning för förvaringen av samlingarna och för logistiken.

Riksdagen har i den första tilläggsbudgeten för 2015 beviljat Museiverket en hyresfullmakt på 2,2 miljoner euro för hyrning av lokaler för samlings- och konserveringscentralen.

Lokaler för samlings- och konserveringscentralen söktes i samarbete mellan Museiverket och Senatfastigheter under 2014. Lämpliga lokaler hittades i Inex före detta lagerfastighet vid Ljungmovägen i Vanda. Fastigheten ägs av Capman Oy. Senatfastigheter hyr ut totalt cirka 16 000 kvadratmeter i fastigheten till Museiverket för förvaring av samlingar och för konservering. Hyreskostnaderna uppgår till 2,2 miljoner euro om året. I samlings- och konserveringscentralen i Vanda ska Museiverket placera föremål i Nationalmuseets samlingar, arkeologiska jordfynd samt Journalistiska bildarkivet JOKAs samlingar. De första samlingarna flyttas 2016 och flyttet kommer att pågå länge, för det går sakta att flytta nationellt betydelsefulla och sköra samlingar.

Det är möjligt att bygga ut lokalerna i fastigheten i Vanda för ibruktagande steg för steg vilket gör det möjligt att även placera andra museers samlingar i samlingscentralen. Gemensam användning skulle ge alla parter ekonomiska och funktionella synergifördelar. Enligt en preliminär förfrågan är de övriga museerna i huvudstadsregionen intresserade av att köpa såväl förvaringstjänster som konserveringstjänster från Museiverket. Då kan man bland annat utnyttja de dyra anordningarna på ett effektivt sätt. Tack vare möjligheten att bygga ut lokalerna kan Museiverket redan från början flexibelt erbjuda andra museer möjligheter att förvara sina samlingar i Vanda.

Mer information
Samlings- och konserveringsenheten: avdelningsdirektör Ilari Kurri, tfn 040 128 62 31, ilari.kurri@nba.fi
Samlingstjänsterna vid Finlands nationalmuseum: samlingsdirektör Eija-Maija Kotilainen, tfn 040 128 6431, eija-maija.kotilainen@nba.i
Kokoelma- ja konservointikeskus Vantaalla
Fastigheten där samlings- och konserveringsenheten ska placeras är Inex före detta lager. Foto: Capman Oy

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket