Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg och skeppsvarv

Museiverket delade ut understöd för restaurering av traditionsfartyg och skeppsvarv


Museiverket har beviljat understöd till ett belopp av sammanlagt 355 000 euro för att säkerställa bevarandet av 31 fartyg som klassificeras som värdefulla. Understöden är avsedda för restaurering, vilket innebär reparation av ett fartyg eller en del av det i syfte att bevara dess kulturhistoriska värde.

Det inkom 51 ansökningar om understöd och deras sammanlagda bedömning av de totala kostnaderna uppgick till 2 085 458 euro. Största delen av sökandena var privatpersoner och allmännyttiga samfund, men bland ansökningarna fanns också fartyg som ägs av en kommun, ett museum eller ett aktiebolag som grundats i syfte att utnyttja fartyget kommersiellt. Det mest typiska objektet man sökte understöd för var för upprustning av ett fartygsskrov.

Av de 31 fartyg för vilka understöd beviljades var elva ångfartyg, nio segelbåtar, tre motorfartyg, tre motorbåtar, tre segelfartyg och två museifartyg som hör till ett museums samlingar.

Det största understödet, 66 000 euro, beviljades för upprustning av skrovet på den tvåmastade galeasen Svanhild som sjösattes 1948. Galeasen Svanhilds hemhamn är Vedkajen i Helsingfors, där man också kan bekanta sig med andra traditionssegelfartyg. Det minsta understödet, 2 400 euro, beviljades för förnyande av bommen på A-båten Ali-Baba, som färdigställdes på Wilenius båtvarv i Borgå 1941. Utöver A-båtarna hittas bland de understödda segelbåtarna bland annat tävlingsbåtar i klasserna 5 m och 5,5 m.

Av motorfartygen beviljades understöd bland annat för förnyande av trädäcket på isbrytaren Sampo som trafikerar i Kemi och för iståndsättande av maskintekniken på bogseraren Merikarhu i Fredrikshamn. Merikarhu byggdes i New York 1943 för landstigningen i Normandie. Bland de ångfartyg som fick understöd finns två av de äldsta fartyg som fortfarande är i trafik i vårt land, det vill säga bogserarna Metsä och Yhtiö, som färdigställdes på 1870-talet. Den förstnämnda har Kuhmois som hemort, den senare Lahtis. Man beviljade också understöd för upprustning av ångtekniken på hamnisbrytaren Turso som har Gräsviken i Helsingfors som hemhamn. Av museifartygen beviljades understöd för förnyande av riggen på barkskeppet Sigyn i Åbo samt för den på internationellt plan unika ångskonaren Salama, vars hemort är Nyslott.

Mer information om fartygens historia fås direkt av ifrågavarande fartygs ägare.

En förteckning (på finska) över understödstagarna

Mer information om utdelningen av understöd fås av specialforskare Hannu Matikka, tfn 040 128 62 73, hannu.matikka@nba.fi
S/s Metsä
S/s Metsä är en ångbogserare som färdigställdes i Rotterdam i Holland 1877. Man beviljade ett understöd på 2 800 euro för upprustning av fartygets ångteknik. Bild: Hannu Matikka, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket