Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket öppnade material om samekulturen på nätet

Museiverket öppnade material om samekulturen på nätet


Labban lapinkylän poromiehiäMuseiverkets Bildsamlingar har publicerat ett urval med 6 000 fotografier, grafikblad och teckningar som presenterar samekulturen i museernas, arkivens och bibliotekens gemensamma tjänst Finna. I Kulturmiljöns registerportal som Museiverket upprätthåller har man publicerat manuskript av Samuli Paulaharju som han skrev under sin resa bland Enare- och Skoltsamer 1914.

Museiverket digitaliserar och publicerar sina material och gör dem tillgängliga för alla i olika webbtjänster. Publiceringen gör det möjligt för allmänheten att bekanta sig med vårt fina kulturarv oavsett tid och plats. Publiceringen av bilder regleras i synnerhet genom integritetsskydd enligt personuppgiftslagen samt genom upphovsrättslagen.

De bilder på samer och deras kultur som nu publicerats i sökportalen Finna (https://www.finna.fi/?lng=sv) är mestadels fotografier från tidigt 1900-tal men även teckningar och grafik. De äldsta grafikbladen härstammar från 1720-talet och de äldsta teckningarna från 1840-talet. De nyaste fotografierna har tagits på 1970-talet. Bilderna dokumenterar samekulturen såväl i Sverige, Norge, Ryssland som i Finland.

Bilderna finns i Finna

I Kulturmiljöns registerportal som Museiverket upprätthåller har man publicerat originalmanuskript av Samuli Paulaharju i digitalt format. Paulaharju (1875–1944) som är känd som författare och insamlare av folklig tradition företog åtskilliga insamlingsresor till olika delar av Finland under flera årtionden. Sommaren 1914 begav han sig ut bland Enare- och Skoltsamer och samlade in samisk muntlig tradition om renskötsel, fiske och jakt, byggnader och hantverk. Han utnyttjade det insamlade materialet i många av sina böcker.

Kulturmiljöns registerportal
Välj Kulttuuriympäristön tutkimusraportit > kansatiede > tekijä: Samuli Paulaharju för att komma till Paulaharjus manuskript (portalen är på finska).
 

Mer information
om bildmaterial ger: intendent Hannu Häkkinen, tfn 040 128 6103, hannu.hakkinen@nba.fi eller intendent Jaana Onatsu, tfn 040 128 6102
om manuskript ger: intendent Pirkko Hakala, tfn 040 128 6387


I Finna-tjänsten presenteras även 2 600 samiska föremål i Finlands nationalmuseums föremålssamlingar

Utöver det bildmaterial som nu har publicerats i Finna ingår i Museiverkets Bildsamlingar även gott om andra bildmaterial om samekulturen. De kan beställas till påseende vid Museiverkets kundtjänst vid Sturegatan i Helsingfors. Mer information


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Panoraama Utsjoelta
Panorama från Utsjoki, folk från renbyn Niiles Valle vid ett renstängsel i Faallinen 1931. Foto: Erkki Mikkola, Museiverket (KK5065_35A)


Labban lapinkylän poromiehiä
Enontekis, Kilpisjärvi. Renskötare från lappbyn Labba vid ödestugan Siilastupa. Personerna från vänster: Nils Labba, Jouni Labba, Tuomas Labba och deras dräng Aslak Juuso som kommit från Karesuando i Sverige. Juuso blev senare den kanske mest kända renskötaren i Lapska armen i Finland och ledare för den egna lappbyn Juuso eller Kaijukka. Bakom männen till höger professorn i geografi J. E. Rosberg. Foto: Museiverket (SUK843_1)


Vasanmerkintää Utsjoella
Kalvmärkning vid ett renstängsel vid Paistunturis renbeteslag nära Luomushjärvi i Utsjoki. Foto: Antti Hämäläinen 1948, Foto: Museiverket (SUK529_413)
Nainen pitelee komsiota
Norge, Lappland. En kvinna med komsio. Visitkortsbild. Foto: Museiverket (SUK74_65)
Suoninyörin valmistusta
Petsamo, Suonikylä, Paij-Njaannamjaur, tillverkning av sentråd. Foto: Karl Nickul 1932, Foto: Museiverket (SUK262_8)
Paulaharju 991
Ett uppslag i Samuli Paulaharjus manuskript ”Inarin lappalaisten käsitöistä” (Om Enarelapparnas hantverk).
Paulaharju 999
Ett uppslag i Samuli Paulaharjus manuskript ”Kuolan lappalaisten rakennuksista” (Om Kolalapparnas byggnader).


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket