Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Den nationella åtgärdsplanen för tryggande av det immateriella kulturarvet har publicerats

Den nationella åtgärdsplanen för tryggande av det immateriella kulturarvet har publicerats


Finland godkände Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Museiverket har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet berett en plan för nationellt genomförande av konventionen. Planen utgår från såväl omfattande undersökningar och utredningar som hörande av in-tressentgrupper och aktörer inom branschen. Det föreslås att det nationella genomförandet genomförs genom en nätverksverksamhet som framhäver olika lokalsamhällens och intressentgruppers deltagande i arbetet.

Syftet med konventionen är att främja identifiering av och värnande om det immateriella kulturarvet i Finland. Immateriellt kulturarv kan till exempel vara muntlig tradition, scenkonst, sedvänjor i det sociala livet, riter och festligheter eller hantverkskunnande.

Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet. Därför föreslår man att konventionen nationellt genomförs genom nät-verksverksamhet och framhäver att lokalsamhällen och intressentgrupper deltar i arbetet. Viktiga aktörer vid verkställandet av konventionen är undervisnings- och kulturministeriet, Museiverket, en expertgrupp för det immateriella kulturarvet samt så kallade kulturarvskretsar med aktörer från branschövergripande nätverk.

Konventionen omfattar även att det upprättas en katalog över det immateriella kulturarvet. Katalogise-ringen genomförs på två nivåer i Finland. En öppen wikibaserad katalog, som öppnas på hösten, ger lokal-samhällen möjlighet att presentera sitt eget immateriella kulturarv. Beslut om vilka objekt som tas upp i den officiella katalogen som upprättas senare över det immateriella kulturarvet fattas av undervisnings- och kulturministeriet utifrån förslag från lokalsamhällen.


En forskningsrapport analyserar bakgrunden för tematiken kring konventionen


För forskningens vidkommande är Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning Cupore forsknings-partner i beredningsskedet. Projektets slutrapport Elävä aineeton kulttuuriperintö – Levande immateriellt kulturarv klargör synpunkter från fältet och specialister kring genomförandet av konventionen. Publikat-ionen sammanställer resultaten av det branschövergripande forskningsarbetet och belyser definitioner och problematik kring det immateriella kulturarvet. I artiklarna diskuterar man såväl förväntningar och möjligheter kring genomförandet som utmaningar samt reflekterar över internationella exempel.

Forskningsprojektets slutrapport. ”Elävä aineeton kulttuuriperintö”.

LEVANDE TRADITIONER! Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Plan om nationellt genomförande. Museiverket.

Mer information:

Koordinatorn för det immateriella kulturarvet Leena Marsio, Museiverket
leena.marsio@nba.fi, tfn 040 128 6017

Forskare Anna Kanerva, Stiftelsen för främjande av kulturpolitisk forskning Cupore
anna.kanerva@cupore.fi, tfn: 050 302 1414

Immateriellt kulturarv. [Museiverkets webbplats]

Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen för tryggande av det immateriella kulturar-vet

Intangible Heritage
[Unescos webbplats för det immateriella kulturarvet]
Genomforandeplan

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket