Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Undervattensparken vid Kronprins Gustav Adolf-vraket kommer trots allt att öppnas ännu under denna sommarperiod

Undervattensparken vid Kronprins Gustav Adolf-vraket kommer trots allt att öppnas ännu under denna sommarperiod


På grund av sitt dåliga ekonomiska läge kunde Museiverket inte under våren öppna undervattensparken, som är belägen i Kronprins Gustav Adolf-vraket utanför Helsingfors. Nu kan parken öppnas ändå, för Helsingfors stads idrottsverk och Sea Safety Scandinavia Oy har skyndat sig att hjälpa. Undervattensparken öppnas den 1 september. Parken stängs i november-december enligt vädret.

Museiverket grundade år 2000 en undervattenspark i linjefartyg Kronprins Gustav Adolf-vraket. Parken, som är grundad på det historiskt betydelsefulla vraket, är den första i Finlands och Östersjöns område. Man har i parken byggt en färdled med guidande rep och informationstavlor, som berättar om vrakets konstruktion och historia.

Upp till hundratals dykare besöker parken årligen. Tillträdet dit är fritt såväl för dykklubbar som för kommersiella operatörer, som har fört sina kunder dit för att dyka. Parken är populär, eftersom den är lämplig för dykare på flera olika nivåer. Parken är belägen alldeles utanför Helsingfors stad och kan därför nås relativt lätt, fastän den ligger på ett öppnet ställe som är utsatt för vind.

En del av parkens underhåll och en förutsättning för en trygg dykning är montering av båtarnas förtöjning och dykarnas nedstignings- och uppstigningsrep och bojar på våren. Eftersom Museiverket inte kunde verkställa det på grund av kostnadsskäl i vår och meddelade att parken skulle hållas stängd, var det flera som kontaktade Museiverket för att erbjuda sitt hjälp med att öppna parken. Kontakten från Helsingfors stads idrottsverk och Sea Safety Scandinavia Oy ledde till att Museiverket nu har ingått avtal med dem om parkens öppethållning, underhåll och övervakning av vrakets skick. Kronprins Gustav Adolf-vrakets undervattenspark öppnas till dykare igen 1.9.2015.

Helsingfors som en havsnära stad vill vara med om att bevara undervattenskulturarvet. Samarbetet mellan Idrottsverket och Museiverket beträffande säkerställningen av undervattensparkens verksamhet är ett bra exempel på detta. Idrottsverket har levererat till parken bland annat bojar, kedjor och rep. Därtill lagras parkens dykningsutrustning över vintern i Idrottsverkets utrymmen.

Sea Safety Scandinavia Oy är ett företag inom säkerhetsbranschen, vars centrala verksamhet omfattar fritids- och professionell dykning. Företaget vill med sitt kunnande vara med och upprätthålla och utveckla undervattensparken i samarbete med Museiverket. Sea Safety Scandinavia Oy har tagit på sig ansvaret för alla praktiska arrangemang som möjliggör öppnandet av undervattensparken. I dessa arrangemang ingår, bland annat, förankring av båtarnas förtöjningsbojar i bottenvikter, förtöjning av dykarnas nedstigningsbojar vid bottenvikter, rengöring och kontroll av parkens undervattensskyltar, kontroll och förnyelse av konstruktioner som är förknippade med säkerhet och förnyelse av gästbokens sidor och fästning av infotexter vid bojar. Företaget har försett de ovannämnda funktionerna med personal och utrustning, med vilka arbeten har utförts. Konstruktionerna övervakas också under parkens hela öppethållningsperiod.

Avtalet mellan Museiverket, Helsingfors stads idrottsverk och Sea Safety Scandinavia Oy syftar också till ett samarbete på längre sikt. I undervattensparken kan dykningshobbyn, turism och kulturhistoria förenas på ett unikt sätt. Den öppna, trygga och välskötta undervattensparken diversifierar också turismen och erbjuder upplevelser för alla dykare, såväl nybörjare som erfarna, som besöker den. Syftet är att göra Kronprins Gustav Adolf-vrakets undervattenspark till Helsingfors pärla, som med hjälp av samarbete kan presenteras mer omfattande också i internationella foruma.

Kronprins Gustav Adolf-vraket


Kronprins Gustav Adolfs undervattenspark är ett minne av ett kapardrama under Gustav III:s krig 1788. Det svenska linjefartyget Kronprins Gustav Adolf exploderade, sjönk och besättningen blev krigsfångar. Vraket, som hittades 1995, ligger några sjömil sydväst om Gråhara fyr inom Helsingfors stads vattenområde. Vrakdelarna av fartyget ligger på 18–20 meters djup och har spritt sig över ett cirka 100 x 100 meter stort område. Tre gjutjärnskanoner, fartygsutrustning och vapendelar har höjts från vraket för forskningsändamål. En stor del av fartygets kanoner är fortfarande på plats i vraket.

Webbsidor om Kronprins Gustav Adolf-vrakets undervattenspark

Ytterligare uppgifter om Museiverkets, Helsingfors stads idrottsverks och Sea Safety's sammanarbete:

Museiverket:
Forskare Minna Leino, tel. 0295 33 6215, minna.leino@museovirasto.fi
Forskare Riikka Alvik, tel. 0295 33 6220. riikka.alvik@museovirasto.fi
www.museiverket.fi

Helsingfors stads idrottsverk:
Kommunikationschef Essi Eranka, tel. 040 568 1369, essi.eranka@hel.fi
http://www.hel.fi/www/liv/sv

Oy Sea Safety Scandinavia Ltd:
Verkställande direktör Kalevi Flinck, tel. 040 900 3010, kalevi.flinck@seasafety.net
www.seasafety.net

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden.
Klicka på bilden för att ladda den.
Köysipolku
Runt om Kronprins Gustav Adolf-vraket går en repstig, vid vilken det finns informationsskyltar. Foto: Petteri Viljakainen 2015

KöysipolkuOpastauluHylkypuiston poijut
Runt om Kronprins Gustav Adolf-vraket går en repstig, vid vilken det finns informationsskyltar. Foto: Petteri Viljakainen 2015
Till vrakparkens öppethållning hör också att rengöra vegetation från informationsskyltarna. Foto: Petteri Viljakainen 2015
Vrakparken är belägen på öppet hav utanför Helsingfors. Foto: Kalevi Flinck 2015


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket