Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Museiverket inleder samarbetsförhandlingar om nedskärningar på 35 årsverken


Museiverket inleder samarbetsförhandlingar i syfte att balansera sin ekonomi. Verket ska minska sina utgifter med cirka två miljoner euro. Nedskärningsbehovet är högst 35 årsverken. Samarbetsförhandlingarna inleds den 21 oktober och avslutas den 2 december 2015. Samarbetsförhandlingarna berör Museiverkets hela personal.

För närvarande har Museiverket cirka 250 ordinarie anställda. Över hälften av verkets verksamhetskostnader består av personalkostnader och över 30 procent av fastighetshyror. När det gäller kostnader är nedskärningsbehovet så stort att man är tvungen att ta till personalnedskärningar för att kunna uppnå de nödvändiga besparingarna. Museiverket ska redan under 2016 minska sina utgifter med cirka två miljoner euro. Verket räknar med att finansieringen fortsätter att minska under de kommande åren.  

Under samarbetsförhandlingarna behandlas möjligheter till strukturella förändringar, möjligheter att lägga ned verksamhetsenheter samt övriga möjligheter att spara på verksamhetsutgifter.

Mer information:
generaldirektör Juhani Kostet, juhani.kostet@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6001
överdirektör Elina Anttila, elina.anttila@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6131
direktör för juridiska tjänster och personaltjänster Carolina Ansinn, carolina.ansinn@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6031

Museiverket i ett nötskal


Museiverket är en kulturarvsexpert som utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet. Det bevarar, utökar, undersöker och presenterar det nationellt betydelsefulla kulturarvet, producerar information om kulturmiljön och föremål och gör den tillgänglig för allmänheten. Museiverket ger utlåtanden och anvisningar om användning och skydd av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Dessutom utvecklar Museiverket museibranschen på riksnivå och svarar för utdelningen av behovsprövade statsunderstöd. Nationalmuseet, som hör till Museiverket, är det kulturhistoriska centralmuseet i Finland. Nationalmuseets museifamilj omfattar nio museer och två slott. Museiverket verkar under undervisnings- och kulturministeriet. Dess verksamhet finansieras av statsbudgeten.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket