Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets nya samlings- och konserveringscenter färdigställs nästa vår i Vanda

Museiverkets nya samlings- och konserveringscenter färdigställs nästa vår i Vanda


Museiverket, Senatsfastigheter och CapMan Real Estate Oy informerar

Byggandet av Museiverkets nya samlings- och konserveringscenter i Vanda fortskrider snabbt. Ändrings- och byggarbetet i den tidigare logistikcentralen i Haxböle är i färd med att lyfta takstolen och utrymmena färdigställs på våren nästa år. Den nya centralen är en plats där våra nationalskatter tas om hand på bästa möjliga sätt och där de förvaras i optimala förvaringsförhållanden. I samlings- och konserveringscentralen erbjuder Museiverket skötsel- och förvaringstjänster av hög kvalitet även för andra muséers samlingar.

I samlings- och konserveringscentralen i Vanda kommer konservatorer från Nationalmuséet att arbeta och där kommer man att placera samlingar och delar av samlingar som för närvarande förvaras i tillfälliga utrymmen i Museiverkets proppfulla centrallager i Orimattila. I Vanda kommer även arkeologiska markfynd samt Journalistiska bildarkivets JOKA-samlingar, som består av cirka sex miljoner pressfotografier, att placeras.

Senatsfastigheter har hyrt lokaler i Inex Partners Ab:s tidigare logistikcentral, som ägs av CapMan Real Estate I Kb och hyr 16 600 m2 vidare för användning av Museiverkets samlings- och konserveringscentral. Hyresavtalet löper över 15 år. Hyreskostnaderna uppgår till 2,2 miljoner euro per år.

Valet att placera konserveringsverket och samlingarna på samma plats är smart både vad gäller förvaring och logistik. Det effektiviserar verksamheten och ger helt nya möjligheter att utveckla Museiverkets och Nationalmuséets samlingstjänster.

Skötsel- och förvaringstjänster av samlingar erbjuds även till andra muséer


Det finns en förhoppning om att även andra muséer ska visa intresse för de skötsel- och förvaringstjänster som Museiverkets samlings- och konserveringscentral kommer att erbjuda. Gemensam användning skulle ge alla parter ekonomiska och funktionella synergifördelar.

I förvaringsutrymmena finns optimala förhållanden både för organiska och icke-organiska material samt utrymmen som kräver specialförhållanden bland annat för fotografier. Olika hyllarrangemang möjliggör ändamålsenlig placering av föremålen efter deras respektive material, storlekar och andra egenskaper i förhållande till förvaringsförhållandena och förvaringskonstruktionerna. Samlingarnas hanterade förvarings- och föremålslogistik baseras på elektronisk lagerbokföring. Museiverket kommer att ta i bruk det nya samlingsledningssystemet MuseumPlusRia.

Utöver förvaringsutrymmena kommer fastigheten att utrustas med arbetsrum, klimatstyrda projekt- och forskningsutrymmen, en fotograferingsstudio samt andra relaterade utrymmen som kommer att stå till förfogande för dem som köper tjänsterna.

Ekonomisk och effektiv klimatstyrning


Vandafastighetens krävande klimatstyrningsteknik förverkligas så energieffektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Långvarig och säker förvaring av samlingarna kräver en jämn förvaringstemperatur och relativ luftfuktighet som lämpar sig för varje separat föremålsgrupp. Enheterna regleras så att de uppfyller de olika förvaringsutrymmenas krav så energieffektivt som möjligt. Detta uppnår man genom att i stället för ångbefuktning använda spraybefuktning och genom att utnyttja värmeåtervinningen och cirkulationsluftens värme maximalt. Ytterligare kostnadseffektivitet uppnås genom att använda system av hög kvalitet som har lång livslängd och som är enkla att underhålla. Som en del av ventilationssystemet i konserveringsutrymmena kommer man i enlighet med arbetssäkerhetskraven att använda en mångsidig punktutsugsenhet.

Utmärkt exempel på återanvändning av en byggnad


Ombyggnaden av den tidigare logistikcentralen till en modern samlings- och konserveringscentral är också ett utmärkt exempel på återanvändning av en byggnad. Ändringen av användningsändamålet från logistikcentral till museibruk var möjlig, eftersom grundlösningen av fastigheten har gjort det möjligt att placera utrymmena fritt. De enkelt ordnade transportvägarna till olika våningar gör det möjligt att förflytta föremålen på ett säkert sätt. Hustekniken är ordnad så, att det ska vara så fritt som möjligt att använda och ändra utrymmena.

MER INFORMATION

Samlings- och konserveringscentralens betydelse och verksamhet:


Generaldirektör Juhani Kostet, Museiverket, tfn 0295 33 6001, juhani.kostet@museovirasto.fi
överdirektör Elina Anttila, Nationalmuséet, tfn 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi
direktör Eija-Maija Kotilainen, Nationalmuséet, tfn 0295 33 6431, eija-maija.kotilainen@kansallismuseo.fi

Planering och byggande:

avdelningschef Ilari Kurri, Museiverket, tfn 0295 33 6231, ilari.kurri@museovirasto.fi
operativ chef Tomi Nikander, Nationalmuséet, tfn 0295 33 6333, tomi.nikander@kansallismuseo.fi
kundchef Reijo Mälkiä, Senatsfastigheter, tfn 040 060 9419, reijo.malkia@senaatti.fi
partner Kalle Myllymäki, CapMan Real Estate Ab, tfn 050 356 6940, kalle.myllymaki@capman.com
konsult Jorma Konsti, Realprojekti Ab, tfn 0500 405 986, jorma.konsti@realprojekti.fi
projektledare Pasi Siikaluoma, Jatke Ab, tfn 040 743 9793, pasi.siikaluoma@jatke.fi
Kokoelma- ja konservointikeskus
Inex Partners Ab:s tidigare logistikcentral i Vanda görs om till Museiverkets konserverings- och samlingscentral. Den mörka ”lådan” på bilden är en nybyggd del där det finns en skyddad lastkaj samt maskinrummet för klimatstyrningens ventilation. Foto: Tomi Nikander, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket