Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket undersöker ett vrak utanför Jussarö som eventuellt är det förlista holkfartyget Hanneke Wrome

Museiverket undersöker ett vrak utanför Jussarö som eventuellt är det förlista holkfartyget Hanneke Wrome


Museiverket utför arkeologiska fältarbeten på södra sidan om Jussarö i november. Syftet med undersökningarna är att dokumentera och datera delar av vraket som tros ha tillhört kapten Hanneke Wromes skepp som förliste 1468. Museiverket fick ett meddelande våren 2015 om vrakfyndet av Rauno Koivusaari som hittat vraket Wrouw Maria. Resultaten från de provbitar som ska sågas ut under inspektionsfärden för datering torde blir klara under våren 2016. Om man genom resultaten kan bevisa att vraket är Hanneke Wrome skulle det vara av stor betydelse för forskningen av medeltiden.

Museiverket gjorde sin första inspektionsfärd till vrakområdet i juni 2015 i samarbete med dem som hittat vraket. Senare dokumenterades vrakområdets tre separata delar och en tredimensionell mall gjordes av vrakområdet. Dokumentationsarbetet och den tredimensionella mallen utfördes av Subzone Oy. Vrakområdet dokumenterades även av frivilliga sommaren 2015 med hjälp av den marinarkeologiska sektionen vid dykarföreningen H2O. All insamlad information utnyttjas för att lösa den fascinerande gåtan. Hör de hittade vrakdelarna till Östersjöns mest berömda medeltida haveri?

Inspektionsfärden görs i samarbete med Subzone Oy i november. Målet är att från tre olika vrakdelar ta sammanlagt 12 träprover för datering. Proven undersöks i Danmark genom en dendrokronologisk analys som baserar sig på jämförelse av träets årsringar. Delarna förmodas vara av ek. Området där vrakdelarna ligger är utsatt för vindar och är besvärligt med tanke på sjöfart. Därför finns där många delar av vrak av olika åldrar. Det är även en utmaning för forskningen eftersom delarna av ett skepp har spridit sig på ett stort område och blandats med rester av andra skepp. Därför måste varje del av en konstruktionshelhet undersökas separat och dateras genom analyser för att säkerställa dess ursprung och datum.

Fyndet av vraket Hanneke Wrome skulle vara ett betydande tillägg för forskningen av medeltiden. Arkeologiska rester av stora fraktfartyg finns det knappt om och till exempel fartyg av typen holk är främst kända från litterära verk och bilder. Bildkällor från medeltiden utgörs av sigill, väggbonader och väggmålningar på vilka konstnären avbildat fartygen fritt efter fantasin eller enligt dikterade villkor. I Finland känner man för tillfället mindre än tio medeltida vrakfynd.

Förlisningen av kapten Hanneke Wromes fartyg hörde till en av samtidens största sjöolyckor. På Östersjön var det oroligt nästan under hela 1400-talet och under senare hälften av århundradet orsakade till exempel danska pirater problem för handelsfartygen. Därför kunde även handelsfartygen vara beväpnade och ha vapendragare och segla parvis. Även slotten var ofta föremål för rån och kapningsförsök. Strategiskt viktiga slott och borgar fanns till exempel i Raseborg och Tallinn (fram till 1918 Reval). En viktig faktor för handeln på Östersjön var Hansaförbundet som även hade en roll i fråga om försvaret.

Handelns centrum och Hansaförbundets födelseplats låg i Lybeck varifrån kapten Hanneke Wromes fartyg startade sin seglats med tre andra fartyg i november 1468. Den ödesdigra sjöresan företogs sent på hösten eller nästan i början av vintern på grund av fara för sjörövare och oroligheter. Tydligen ansåg man danska pirater utgöra ett större hot än senhöstens stormar.

Trots att dagarna var korta och rutten som var fylld av grynnor farlig, seglade Hanneke Wromes fartyg mot Tallinn i en konvoj bestående av fyra fartyg. Av dessa fartyg var Tallinn destinationen för två och Stockholm för de övriga två. Enligt källorna fanns det 180–220 personer ombord på fartyget och en ansenlig mängd last, bl.a. dyra tyger, honung, kläder, rhengulden, smycken och även några stora målningar.

Enligt samtida källor förliste Hanneke Wromes fartyg utanför Raseborg i en hård storm på natten den 21 november 1468. Det andra fartyget på väg till Tallinn klarade sig fram, medan ett av fartygen på väg till Stockholm gick förlorat. Eftersom en del av passagerarna klarade sig, och på grund av att ett stort antal människoliv och omfattande egendom gick förlorade, finns det en hel del nedskrivet källmaterial om olyckan. Med fartyget drunknade bl.a. Raseborgs slottsherres fru och unga son.

Handelsmännen i Lybeck och Tallinn samt de anhöriga till de omkomna krävde att få tillbaka sin egendom som till en del slottsherren i Raseborgs och lokala invånare kommit över då de räddade last som flöt omkring på havet. På grund av detta anhöll Raseborgs slottsherre en del av skärgårdsborna. I samtida krönikor berättas att det över Lybeck spred sig en stor sorg och i en annan källa berättas att skrivaren inte kunde berätta goda, utan enbart tårdrypande nyheter. Antalet förlorade liv var omfattande. Olyckan berörde människor i Tyskland, Tallinn och Sverige-Finland bl.a. i Stockholm och Raseborg.

Till minne av de omkomna restes en minnessten i Lybeck som fortfarande stod kvar på sin plats på 1740-talet. Korset beskrivs i den samtida skildringen skriven av Lybecks historieforskare och pastor för kyrkan Heliga Maria. På korset nämns bl.a. kapten Hanneke Wromes namn, holken och Raseborgs slott. I Finland hölls minnesstunder för de drunknade bl.a. i Karis kyrka som fick en votivskulptur av Lars Axelsson Tott som förlorat sin fru och son. I Karis kyrka finns fortfarande en ytterst ansenlig samling medeltida skulpturer. Handlingar om haveriet finns bl.a. i arkiv i Tallinn. Händelsen ändrade den medeltida lagstiftningen om sjöfarten så att seglingsperioden förkortades för att undvika liknande olyckor.

För mer information om forskningar om vraket Hanneke Wrome:
Forskare Riikka Alvik, tfn 0295 33 6220, riikka.alvik@museovirasto.fi


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
Jussarö dendronäytteet
Nyligen sågade dendronkronologiska prov som lyfts upp till ytan. Proven skickas till analyslaboratoriet för undersökning. Resultaten kan ge svar på var träden har fällts, deras växtplats och vilken trädsort det är fråga om. Foto: Minna Koivikko, Museiverket
Jussarö 1Jussarö 2Jussarö 3
Det förmodade vraket Hanneke Wrome ligger i yttre skärgården utanför Jussarö. Foto: Minna Koivikko, Museiverket

Museiverkets första inspektionsfärd till det förmodade vraket Hanneke Wrome gjordes i juni 2015 i samarbete med Rauno Koivusaari (till höger) och Micke Agren vilka hade hittat vraket. Foto: Minna Koivikko, Museiverket

På bilden syns bottenkonstruktionen av det förmodade vraket Hanneke Wrome. Efter dokumenteringen sågas provbitar för datering av skeppet. Foto: Minna Koivikko, Museiverket

3D kuva hylystäJussarö dendronäytteet
Med hjälp av fotogrammetri har en tredimensionell mall gjorts av vrakets konstruktion. För detta ändamål videofilmade man först vrakets delar på ett sätt som passar vid modellering. Foto: Kari Hyttinen, Subzone Oy

Nyligen sågade dendronkronologiska prov som lyfts upp till ytan. Proven skickas till analyslaboratoriet för undersökning. Resultaten kan ge svar på var träden har fällts, deras växtplats och vilken trädsort det är fråga om. Foto: Minna Koivikko, Museiverket




 



Sidkarta



Senast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket