Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
En grav från korstågstiden hittades i Suomussalmi

En grav från korstågstiden hittades i Suomussalmi


KirvesVåren 2015 hittade en amatörmetallsökare brons- och järnföremål samt brända ben i norra delen av området Märännönkangas i Suomussalmi. Vid Museiverkets undersökningar har man lyckats klarlägga att det finns en grav av en kvinna från korstågstiden på platsen.

Amatörmetallsökaren lät fynden vara och meddelade Kajanalands museum om sitt fynd. En provutgrävningsgrupp från Museiverket kartlade och dokumenterade fyndplatsen under sensommaren. För att brandgraven skulle kunna undersökas öppnade man ett utgrävningsområde på cirka sex kvadratmeter vid benkoncentrationen som låg vid en körbana för skogsmaskiner.

Det fanns inga ovanjordiska konstruktioner på fyndplatsen som skulle ha tytt på en grav. Föremålen och de brända benen låg under mossa i kolblandad mark. Enligt en kol-14-datering som gjordes efter utgrävningarna är kolskiktet yngre än graven och härstammar förmodligen från en skogsbrand på 1600-talet och har därmed ingenting att göra med graven från järnåldern.

Vid graven hittades tre järnyxor, flera knivar och delar av deras slidor och beslag av brons, elddon av järn, flinta, ett grythandtag, ett runt hängsmycke av brons, flera dekorativa delar av en kindkedja, bitar av en halsring, smälta glaspärlor och bältesbeslag. Alla föremål har legat i elden och några av dem har antingen skadats eller till och med smält delvis i hettan.

Smyckesfynden visar att det är fråga om en kvinna. Benmaterialet har inte ännu analyserats utförligt men antagligen härstammar det från en människa. Eventuellt har liket bränts någon annanstans och endast en del av benen har grävts ned i graven. På detta tyder den lilla mängden ben, 850 gram. Vid gravplatsen observerades inte heller några färgningar som skulle ha orsakats av ett bål. Kol-14-provet som togs av benmaterialet dateras i genomsnitt till år 1090, det vill säga till korstågstiden då begravningen torde ha ägt rum.

För mer information kontakta forskare Simo Vanhatalo, simo.vanhatalo@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6203

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

KirvesPalmikkokoristeista kankiketjuaPronssisia puukontupen osia
Järnyxa med ett hjärtformat mönster. Foto: Simo Vanhatalo, Museiverket
Flätprydd kindkedja av brons. Foto: Simo Vanhatalo, Museiverket
Delar av en knivslida av brons. Teckning: Inga Nieminen, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket