Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg

Samarbetsförhandlingarna vid Museiverket avslutades: 29 personer mister sitt arbete, verksamheter minskas och museernas öppettider inskränks


Museiverkets samarbetsförhandlingar avslutades onsdagen den 2 december. Under förhandlingarna som inleddes i oktober utreddes alla möjligheter till besparingar, men det går inte att täcka underskottet på två miljoner euro i budgeten utan drastiska nedskärningar. Verksamheter minskas och man är tvungen att säga upp 29 anställda. Nedskärningarna gäller även museerna i Finlands nationalmuseums museifamilj. Urajärvi herrgård och Frugård stängs. Hvitträsk och Ekudden kommer i fortsättningen att endast ha öppet på sommaren och öppettiderna på Villnäs slott minskas.

Vid Museiverket läggs 45 ordinarie tjänster ned. 29 personer sägs upp, elva går i pension och fem uppgifter läggs ned genom interna arrangemang.

Över hälften av Museiverkets verksamhetskostnader är personalkostnader (54 procent 2015) och över 30 procent fastighetshyror. Nödvändiga kostnadsbesparingar åstadkoms inte utan personalnedskärningar. Museiverket har redan förlorat över 30 procent av sina experter till följd av statens produktivitetsminskningar och budgetnedskärningen 2012. De aktuella nedskärningarna innebär att nästan var femte arbetsplats försvinner.

På grund av att antalet anställda minskar är man tvungen att skära ned och omorganisera Museiverkets verksamheter och även helt lägga ned vissa verksamheter. Avdelningen för kulturmiljövård läggs ned och dess kvarstående funktioner överförs till andra avdelningar och enheter. Dessutom är man tvungen att inskränka bibliotekets verksamhet i hög grad.

Anslagsnedskärningarna berör akut även Finlands nationalmuseum som under de senaste åren redan har varit tvungen att avstå från att hålla sju museiobjekt öppna. Av museerna i museifamiljen stängs Urajärvi herrgård och Frugård. Villnäs slotts öppettider minskas och både Ekudden och Hvitträsk kan endast hållas öppna under sommarsäsongen.

Ytterligare information fås av generaldirektör Juhani Kostet, tfn 0295 33 6001, juhani.kostet@museovirasto.fi och överdirektören för Finlands nationalmuseum Elina Anttila, tfn 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi

***

Museiverket i ett nötskal

Museiverket är en kulturarvsexpert som utvecklar sin bransch och fungerar som myndighet. Det bevarar, utökar, undersöker och presenterar det nationellt betydelsefulla kulturarvet, producerar information om kulturmiljön och föremål och gör den tillgänglig för allmänheten. Museiverket ger utlåtanden och anvisningar om användning och skydd av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Dessutom utvecklar Museiverket museibranschen på riksnivå och svarar för utdelningen av behovsprövade statsunderstöd. Nationalmuseet, som hör till Museiverket, är det kulturhistoriska centralmuseet i Finland. Nationalmuseets museifamilj omfattar nio museer och två slott. Museiverket verkar under undervisnings- och kulturministeriet. Dess verksamhet finansieras av statsbudgeten.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket