Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Genomförande av konventionen om det immateriella kulturarvet framskrider inom hantverkssektorn

Genomförande av konventionen om det immateriella kulturarvet framskrider inom hantverkssektorn


Museiverket svarar för genomförandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Finland. Konventionens anda förutsätter att lokalsamhällen spelar en viktig roll vid identifiering och definiering av det immateriella kulturarvet. Därför genomförs konventionen nationellt som nätverksverksamhet och lokalsamhällens och intressentgruppers delaktighet i arbetet framhävs. En viktig roll i detta arbete har kretsarna för det immateriella kulturarvet med aktörer från branschövergripande nätverk. Den första som inrättades var en hantverkarkrets som för genomförandet framåt inom hantverkssektorn.

Finland ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet år 2013. Syftet med konventionen är att främja identifiering av och värnande om det immateriella kulturarvet i Finland. Med immateriellt kulturarv avses bland annat hantverkarkonst, muntlig tradition, framställande konst, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och ceremonier.

En central roll vid det nationella genomförandet spelar kretsarna för det immateriella kulturarvet med aktörer från branschövergripande nätverk. Kretsarna fungerar som koordinerande organ och noder där aktörerna som svarar för utövande och överförande av, utbildning och forskning i samt dokumentering och bevarande av traditionerna inom respektive bransch kan mötas. De kan bland annat väcka diskussion på nationellt plan, ordna seminarier och evenemang samt skapa nya partnerskap och projekt. De har även en roll vid den nationella katalogiseringen av det immateriella kulturarvet när en wikikatalog över levande traditioner öppnas i januari 2016.

Den första som inrättades var en hantverkarkrets som för genomförandet av Unescos konvention framåt inom sin sektor. I det konstituerande mötet för kretsen den 9 december deltog representanter för ett flertal organisationer inom hantverkssektorn: Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf, Finlands hantverksmuseum, hantverks- och konstindustriskolan i Ikalis, institutionen för hantverksvetenskap och lärarutbildning vid Helsingfors universitet, Finska Handarbetets Vänner, Designmuseet, Restaureringsgillet, Sami Duodji ry samt Museiverket. Även andra aktörer inom sektorn är välkomna att delta kretsens verksamhet.

Avsikten är att i fortsättningen grunda kretsar för levande traditioner också inom andra sektorer när det gäller det immateriella kulturarvet.

Mer information:
Koordinator för det immateriella kulturarvet Leena Marsio, Museiverket
leena.marsio@museovirasto.fi tfn 029 533 6017
Verksamhetsledare Minna Hyytiäinen, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf
minna.hyytiainen@taito.fi tfn 040 505 0944
Immateriellt kulturarv. [Museiverkets webbplats] www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/

LEVANDE TRADITIONER! Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Plan om nationellt genomförande. Museiverket.
Matonkuteita leikataan
Klippning av mattrasor. Foto: Taito, Jussi Vierimaa

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket