Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Nordiska experter diskuterar användningen av digitala samlingar på ett seminarium i februari

Nordiska experter diskuterar användningen av digitala samlingar på ett seminarium i februari


Ett av huvudområdena i Nordiska ministerrådets strategi om kultursamarbete 2013–2020 är Det Digitala Norden. Finland medverkar i år som ordförande i ministerrådet. Som en del av Finlands år som ordförande och av sektorprogrammet kultur arrangeras den 9–10 februari 2016 ett nordiskt seminarium i Finlands nationalmuseum under namnet ”Digitala samlingar - för ett öppnare Norden”. På seminariet diskuteras frågor om digitalt samlingsarbete och vikten av nätverkande för museer.

Seminariet arrangeras av nätverket för dokumentations- och samlingsarbete inom professionella museer, TAKO, i samarbete med det nordiska nätverket Norsam, arbetarmuseet Werstas och Finlands Nationalmuseum. Seminariet arrangeras med finansiellt stöd av undervisnings- och kulturministeriet och Nordiska ministerrådet. Undervisnings- och kulturministeriets hälsning ges av minister Sanni Grahn-Laasonen.

Frågor som gäller användningen av digitala samlingar granskas både ur en samlings- och publikarbetssynvinkel. De nordiska museerna är till stor del i samma skede vad gäller diskussionen om möjligheten att utnyttja digitalisering, men man har gått lite olika vägar med försöken i de olika länderna. Seminariets huvudtalare är professor Dagny Stuedahl från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, museumsinspektör Jacob Westergaard Madsen från Danmarks Rockmuseum, museichef Susanna Petterson från Konstmuseet Ateneum, överdirektör Riitta Kaivosoja från undervisnings- och kulturministeriet, digital navigatör Kajsa Hartig från Nordiska museet samt kurator Helga Maureen Gylfadóttir från Borgarsögusafn Reykjavíkur (Reykjavíks stadsmuseum).

De fyra nordiska talarna kommer i sina presentationer att tala om olika intressanta projekt beträffande användning av digitalt material och resultaten för projekten. De inhemska inledningspresentationerna handlar om vår egen aktuella museologiska och museipolitiska diskussion. Under den andra seminariedagen behandlas synvinklar på pågående projekt om finska museers samlingshantering, som öppnar upp möjligheten att göra jämförelser med beskrivningar av projekt och resultat som fåtts från resten av Norden.

Under paneldiskussionerna diskuteras nätverkssamarbete mellan museer i en digital värld. I delen Nordiska träffpunkter har deltagarna möjlighet att nätverka över riksgränserna på en nordisk nivå. De sex olika träffpunkterna har sina egna ämnesområden och gör det möjligt att undersöka museernas gemensamma intressen med ett öga på framtida samarbete, samt knyta de slags kontakter som behövs för dylikt samarbete. En av träffpunkterna har nordisk finansiering som tema, med en expert från Kulturkontakt Nord närvarande.

Alla seminarietalare använder sitt eget modersmål i sina respektive presentationer. Seminariet ordnar en fullständig simultantolkning till skandinaviska - isländska - finska.

TAKO-nätverkets nordiska samarbetsnätverk Norsam arrangerar dagen innan seminariet den 8 februari ett möte på Finlands Nationalmuseum.

Digtala samlingar - för ett öppnare Norden - seminarieprogram

Mer information:
Samlingschef Teemu Ahola, teemu.ahola@tyovanemuseo.fi, tfn 050 440 1164
Amanuens Antti Metsänkylä, antti.metsankyla@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6384


TAKO är ett samarbetsnätverk för professionella finska museer för dokumentations- och samlingsarbete.
TAKO-nätverkets webbplats

Norsam är ett nätverk av nordiska kulturhistoriska museer, som arbetar med samtidsdokumentation och forskning.
Norsams Facebook-sida
Norsamin koordinointiryhmän jäseniä
Medlemmar av Norsams koordineringsgrupp vid planeringsmötet för seminariet ”Digitala samlingar - för ett öppnare Norden”, i Danmark oktober 2015. Foto: Danska Nationalmuseet.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket