Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Proverna från vraket vid Jussarö är inte från skeppet Hanneke Wrome

Proverna från vraket vid Jussarö är inte från skeppet Hanneke Wrome


Museiverket utförde hösten 2015 havsarkeologiskt fältarbete utanför Jussarö. Syftet var att dokumentera och datera vrakdelar som troddes vara från Hanneke Wrome, som sjönk 1468. De första dateringsresultaten från de undersökta proverna visade dock att de inte var medeltida. De hör till ett skepp som byggdes under den första halvan av 1700-talet, möjligen av tysk härkomst. Att identifiera fyndet, som ligger på havsbottnen bland åtskilliga andra rester från skeppsbrott, kommer att kräva vidare undersökning.

Museiverket fick ett meddelande våren 2015 om ett skeppsbrottsområde av Rauno Koivusaari som hittat vraket Wrouw Maria. Utanför Raseborgs Jussarö finns delar från åtskilliga vrak av olika ålder, då området är särskilt utsatt för vind och är än idag ett svårt område för sjöfart. De yttre skären kunde kallas skeppsfällor, platser där det skett många skeppsbrott under flera århundradens lopp.

Under höstens undersökningar valdes en fyndhelhet som daterades. Proverna som daterades sågades av från tre vrakdelar som befann sig nära varandra. Innan detta dokumenterades vrakdelarna genom videofilmning och mätning. Av videon skapades en tredimensionell modell genom fotogrammetri. Dokumentationsarbetet och den tredimensionella mallen utfördes på Museiverkets beställning av Subzone Oy.

Proverna analyserades i Danmark av ett dateringslaboratorium som deltagit i flera olika vrakundersökningsprojekt.  Dateringen gjordes med dendrokronologisk analys, som baserar sig på jämförelse av träets årsringar. Analysen ger information om trädets växtplats och när det fälldes.

Ekarna fälldes cirka år 1715


Alla 11 prover som analyserades var ek, vilket tyder på att det handlar om ett utländskt skepp. I Finland byggdes segelskepp i regel av furu. Nio stycken prover kunde dateras. De bestod av kärnved, då trädets splintved, dvs. ytved, saknades helt på grund av bearbetningen av virket. Därför tvingades man uppskatta mängden årsringar som saknades i analysen. Den senaste årsringen som fanns kvar var från år 1699. Om man räknar med årsringarna från det avlägsnade ytträet, beräknas det att träden som använts för att bygga skeppet fälldes kring år 1715. Trädets växtplats var inom moderna Tysklands område i nedre Sachsen (Niedersachsen), förutom två av proverna. Dessa prover jämfördes med jämförelsematerial från nedre Sachsen och Danmark, vilket verkar peka på att de hade vuxit i ett nordligare område, möjligen i Danmark. Jämförelsen mellan proverna verkar ändå visa att de daterade konstruktionerna är delar av samma skepp.

Ett av de analyserade proverna bestod av två hopjämkade plankor. Mellan plankorna fanns lämningar av päls och tjära som ofta användes för att dreva (täta) skeppets konstruktion. Den här tätningen kallas drevgarn, och var ett slags filtat garn impregnerat med tjära som användes för att hindra skepp från att läcka. Det är dock ovanligt att en såpass stor fodring lagts mellan två plankor. FD Krista Vajanto som analyserade drevgarnet fann spår av päls från får, get, nötdjur och häst.

Mycket forskning möjligt i skeppsbrottsområdet utanför Jussarö


Vrakdelarna som daterades var inte medeltida och hade därmed inget att göra med vraket av Hanneke Wrome. De hör till ett skepp som byggdes under den första halvan av 1700-talet, möjligen av tysk härkomst. Det är inte ännu klart ifall det är fråga om ett vrak av ett handelsskepp eller till exempel ett skepp som eskorterat handelsskepp, utrustad med kanoner.
Huruvida undersökningarna kan fortsätta är ännu en öppen fråga, men det finns stor potential för forskning i området och det är möjligt att en del av fornlämningarna under vattnet är från medeltiden. De medeltida vraken och deras delar kan också delvis eller helt ha begravits i havsbottnen, vilket kan göra det svårt att hitta dem bland alla de andra vrakdelarna.

Ytterligare information om undersökningen av Hanneke Wrome kan fås av intendent Riikka Alvik, tfn 0295 33 6220, riikka.alvik@museovirasto.fi

Presentationsdagarna för arkeologiskt fältarbete 2015 arrangeras i Nationalmuseets auditorium den 4–5 februari 2016. Riikka Alvik håller den 5 februari kl. 9.00–9.30 en presentation med titeln ”Keskiaikainen haaksirikko ja Raaseporin Jussaröstä löydetyt laivanhylyn osat” (Ett medeltida skeppsbrott och vrakdelarna som hittats utanför Raseborgs Jussarö)  Läs mer om presentationsdagarna för fältarbete: http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tapaamiset_ja_seminaarit#kenttatyot (på finska)

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
Näytteenottopaikka Jussarössä
Marinarkeolog Päivi Jantunen markerar en provtagningspunkt vid Jussarö. Foto: Minna Koivikko, Museiverket.
Näytteenottopaikka Jussarössä
Ajoitusnäytettä nostetaan pintaan
Jussarö 3
Marinarkeolog Päivi Jantunen markerar en provtagningspunkt vid Jussarö. Foto: Minna Koivikko, Museiverket.

Dateringsprovet lyfts till ytan. På bilden Tuomas Hiltunen (v.), Immi Wallin och Päivi Jantunen. Foto: Minna Koivikko, Museiverket.
På bilden syns bottenkonstruktionen av vraket. Efter dokumenteringen sågades provbitar för datering. Foto: Minna Koivikko, Museiverket

Jussarö dendronäytteetJussarö 1
Nyligen sågade dendronkronologiska prov som lyfts upp till ytan. Foto: Minna Koivikko, Museovirasto
Området utanför Jussarö är särskilt utsatt för vind och är än idag ett svårt område för sjöfart. Foto: Minna Koivikko, Museovirasto SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket