Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Fråga Nationalmuseet

Fråga Nationalmuseet


Finlands nationalmuseum har anslutit sig till museernas gemensamma tjänst ”Fråga museet”. I tjänsten svarar Nationalmuseets experter på frågor kring föremålskultur och museets föremålssamlingar. Frågorna besvaras per e-post. Frågor och svar publiceras även redigerade på museets webbplats ”Fråga museet” http://kysymuseolta.fi/kansallismuseo/?lang=sve.

Tjänsten ”Fråga museet” bygger på en tjänst som Finlands fotografiska museum införde 2011. År 2012 utvecklades och utvidgades den till en gemensam tjänst för ett antal museer. Museiverket ansvarar för samordningen och utvecklandet av tjänsten.

I tjänsten medverkar för närvarande Designmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Lusto – Finlands Skogsmuseum, Postmuseet, Finlands lantbruksmuseum Sarka, Finlands fotografiska museum, Teatermuseet, Tekniska museet och Finlands nationalmuseum.

Till Nationalmuseet kan via tjänsten skickas frågor som berör teman kring museets föremålssamlingar: Historiska samlingar, Myntkabinettets samlingar, Etnologiska samlingar, Kulturernas museums finsk-ugriska och allmänetnografiska samlingar samt Finlands sjöhistoriska museums samlingar. Frågor kan ställas med eller utan bilder. Nationalmuseet eller de övriga museerna sätter inte något pris på föremålen.  Frågorna besvaras inom två veckor.

Frågor, bilder, kommentarer och svar sparas i Nationalmuseets databas. En del av frågorna och svaren publiceras redigerade på tjänstens webbplats. Vem som ställt frågan anges inte, utan frågeställarens identitet och kontaktuppgifter förblir hos Nationalmuseet. Av bifogade bilder publiceras de för vilka frågeställaren gett sitt tillstånd. Museet kan också efter eget övervägande låta bli att publicera bilder. Det lönar sig att först leta efter svaret på en fråga bland materialet som redan publicerats på webbplatsen. Man kan också söka bland tidigare frågor och svar.

Man har även möjlighet att kommentera tidigare givna svar. Nationalmuseet publicerar endast de kommentarer som den aktuella personen har tillåtit att publiceras. Museet kan också efter eget övervägande låta bli att publicera kommentarer. Den som skickar in en kommentar kan välja huruvida namnet ska publiceras i samband med kommentaren eller inte. Om kommentaren innehåller ny information om det som frågats kan museet uppdatera sitt svar utifrån kommentaren.

Tjänsten ”Fråga museet” är avgiftsfri. Om det krävs exceptionellt omfattande informationssökning för att hitta ett svar på en fråga tar Nationalmuseet dock ut en avgift för detta. I dylika fall tar museet kontakt med frågeställaren.

Finlands nationalmuseums webbplats Fråga museet finns på adressen http://kysymuseolta.fi/kansallismuseo/?lang=sve
Tjänsten finns även på svenska, frågorna kan således också skickas in på svenska. Välj språket på förstasidan i tjänsten.


Mer information:
Överintendent Sanna Teittinen, Samlingar och forskning, sanna.teittinen@kansallimuseo.fi, tfn 0295 33 6394
Amanuens Risto Hakomäki, Samlingar och forskning, risto.hakomaki@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6385
Kysy museolta 2

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket