Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets arkiv-, biblioteks- och bildtjänsters öppet- och leveranstider ändras i början av mars

Museiverkets arkiv-, biblioteks- och bildtjänsters öppet- och leveranstider ändras i början av mars


Tjänsterna vid Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster har omorganiserats på grund av personalnedskärningar. Arkiv- och bildtjänsternas öppettider och leveranstider ändras. Biblioteket omvandlas till ett självbetjäningsbibliotek. De nya öppettiderna från den 1 mars 2016 är från tisdag till torsdag kl. 10–16. Bibliotekets självbetjäningstid är från måndag till fredag kl. 9–16.

Museiverket var tvunget att föra samarbetsförhandlingar hösten 2015 för att täcka ett underskott på två miljoner euro i verkets budget. Till följd av förhandlingarna är man tvungen att inskränka funktionerna och 29 anställda har sagts upp. Sammanlagt 45 ordinarie tjänster läggs ned.

Vid avdelningen Arkiv- och informationstjänster minskade antalet anställda vid såväl biblioteket, arkivet som bildsamlingarna och man har varit tvungen att omorganisera avdelningens tjänster. Från separata enheter för biblioteket och arkivet övergås till en gemensam kundtjänst som har jour under bibliotekets öppettider. Kundtjänsten centraliseras till bildsamlingarnas och arkivets gemensamma kundutrymme.

Biblioteket ändras till ett självbetjäningsbibliotek, där man oftast utför sina ärenden på egen hand. Det är emellertid också möjligt att boka en personlig betjäningstid för biblioteks- och informationstjänster.

De gemensamma öppettiderna för avdelningen Arkiv- och informationstjänster minskas från fyra till tre dagar i veckan. Biblioteket har dock öppet för självbetjäning något längre jämfört med de tidigare öppettiderna. Såsom tidigare ska man på förhand beställa material som man vill forska i. Bibliotekets öppna samlingar och elektroniska material är tillgängliga med detsamma.

Personalnedskärningar påverkar även leveranstiderna. Leveranstiderna för material och bildbeställningar samt bibliotekets svar på informationsbegäran förlängs till högst två veckor. Leveranstiden för material som beställs via databasen Helka och hämtas från lagret är cirka ett dygn. Vid digitalisering av material prioriteras de material som kunderna mest behöver, så att man i en allt högre grad kan hänvisa kunderna till att använda de elektroniska bild- och arkivtjänsterna. 

Museiverkets biblioteks-, arkiv- och bildmaterial samt föremålssamlingar och anknytande datasystem och informationstjänster bildar en viktig forskningsinfrastruktur inom museibranschen som man även i fortsättningen strävar efter att utveckla utifrån kundernas behov och respons.

Kundtjänstens öppettider vid Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster från den 1 mars 2016
Från tisdag till torsdag kl. 10–16.
Stängd på måndagar och fredagar. Stängd i juli.

Bibliotekets öppettid för självbetjäning från den 1 mars 2016
Från tisdag till fredag kl. 9–16.
Stängd på måndagar och i juli.
Observera att kundtjänsten inte har jour fredagar och kl. 9–10.
Bibliotekets returlucka finns på gatunivån under trappan på Sturegatan 2a.

Observera också att Museiverkets publikationer inte längre säljs på biblioteket. Publikationer kan köpas på Nationalmuseets museibutik eller beställas mot postförskott från kirjatilaus@kansallismuseo.fi. 

Mer information:
Intendent Jaana Onatsu, jaana.onatsu@museovirasto.fi, avdelningsdirektör Vesa Hongisto, vesa.hongisto@museovirasto.fi och bibliotekschef Tuija Siimes, tuija.siimes@museovirasto.fi

Mer information om kundtjänsten vid Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster
Kuva 1
Museiverkets arkiv-, biblioteks- och bildtjänster betjänar på adressen Sturegatan 2a i Helsingfors. Foto: Soile Tirilä, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket