Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut över 600 000 euro i understöd för museers innovativa projekt

Museiverket delade ut över 600 000 euro i understöd för museers innovativa projekt


Museiverket har delat ut understöden för museers innovativa projekt. Totalt 22 museer beviljades sammanlagt 611 600 euro i understöd. Det genomsnittliga understödsbeloppet var 27 800 euro.  Det största understödet på 50 000 euro beviljades projektet ”Stop! Kohtaa menneisyytesi”, som är ett gemensamt projekt för sex museer i Västra Nyland, och Åbo museicentrals – Egentliga Finlands landskapsmuseums projekt ”Tuhat ja yksi tulkintaa kokoelmaesineistä” för tolkning av föremålen i samlingarna.   Det minsta understödet på 12 500 euro beviljades Nurmes museum för projektet ”Vanha kauppala mobiilisti” där man tar fram en mobilapplikation med information om den gamla köpingen. Målet med understöden som är avsedda för innovativa projekt är att öka museernas samhälleliga genomslagskraft och betydelse genom att utveckla deras verksamhetsmodeller och fördjupa växelverkan mellan museer och publiker.

Understöd som är avsedda för innovativa projekt kan beviljas museer som drivs på heltid och yrkesmässigt av kommuner, föreningar eller stiftelser. I år allokerades understödet i första hand till projekt som främjar konstens och kulturens tillgänglighet, i synnerhet mångsidigt utnyttjande och öppnande av kulturarvsmaterial och -information, kundinriktad planering, testande och genomförande av tjänster, skapande av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer samt utveckling och ökning av gemenskaplig aktivitet.

I samband med understöden för 2016 har man fäst särskild uppmärksamhet vid helheten ”Yhteinen perintö”, ett av projekten för Finlands självständighets hundraårsjubileum 2017.

Museiverket fick sammanlagt 80 understödsansökningar och 27 procent beviljades understöd. Det ansökta beloppet uppgick totalt till 2 301 701 €.

För mer information om utdelningen av understöd kontakta specialsakkunnig Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.
Mer information om projekten som beviljats understöd fås från respektive museum.


En förteckning (på finska) över museer som fått understöd
Taide ja kulttuuri osana kotouttamista
Tavastehus konstmuseums invandrarprojekt ”Taide ja kulttuuri osana kotouttamista” (”Konst och kultur som en del av integration”) fick understöd år 2015. På bilden bekantar sig medlemmar i gruppen Luetaan yhdessä med Ina Collianders verk. Foto: Tavastehus konstmuseum

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket