Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Föreningar fick 55 000 euro i understöd av Museiverket för kulturarvsprojekt

Föreningar fick 55 000 euro i understöd av Museiverket för kulturarvsprojekt


Museiverket har delat ut sammanlagt 55 000 euro till 15 föreningar för lagring av, forskning i och tillgängliggörande av finländskt kulturarv. I genomsnitt beviljades 3 667 euro i understöd. Bidragen beviljades bland annat för att skriva och publicera böcker om byar och traditioner.

Understöd för kulturarv beviljas medborgarföreningar och andra samfund med rättshandlingsförmåga. Understöd beviljas i första hand för insamling och dokumentering av samt forskning i kulturarvsmaterial, för organisering av lokala arkiv och hembygdsarkiv eller av andra mindre arkiv och för att tillgängliggöra material. Antalet ansökningar uppgick till 85, det ansökta beloppet till sammanlagt 516 505 euro.

För mer information om utdelning av understöd, kontakta specialsakkunnig Tapani Sainio, tfn  0295 33 6014, tapani.sainio@museovirasto.fi
Mer information om projekten som beviljats understöd fås av de sökande.

En förteckning (på finska) över understödstagarna
Kiertävä posetiivari
År 2015 beviljade Museiverket understöd bland annat åt Suomen positiivarit ry för kartläggning och dokumentering av den finländska positivspelarhistorien. På bilden en okänd kringvandrande positivspelare i början av 1900-talet. Foto: Tyrväntö-Seuras bildarkiv

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket