Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Vad är en kulturmiljö och varför är den viktig? Bekanta dig med den nya tjänsten Varkulturmiljo.fi och #vårkulturmiljö

Vad är en kulturmiljö och varför är den viktig? Bekanta dig med den nya tjänsten Varkulturmiljo.fi och #vårkulturmiljö


Miljöministeriet, Museiverket och undervisnings- och kulturministeriet informerar
 
Utforska, lär och bli inspirerad samt vårda och bevara kulturmiljön med hjälp av den nya webbtjänsten Varkulturmiljo.fi. Fira den nya webbplatsen genom att delta i fototävlingen #vårkulturmiljö, som är öppen för alla.

Varkulturmiljo.fi presenterar kulturmiljöer av många olika slag, allt från vårdbiotoper till urbana miljöer. Webbplatsens nyheter och evenemang berättar om vad som händer i kulturmiljösektorn just nu, och längre berättelser och artiklar som författats av sakkunniga ger oss möjlighet att fördjupa kunskaperna om olika kulturmiljörelaterade teman och frågor.

På webbplatsen kan man beställa ett nyhetsbrev som utkommer en gång i månaden. Den finska versionen av webbplatsen finns på adressen kulttuuriymparistomme.fi.

Tjänsten tillhandahålls av miljöministeriet och Museiverket i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och aktörer inom kulturmiljösektorn. Föregångaren till Varkulturmiljo.fi är webbtjänsten Byggnadsarv.fi, som sedan år 2006 har tillhandahållit information om framför allt byggnader och byggnadsarv. I samband med webbplatsreformen har innehållet breddats så att det täcker olika delområden som hänför sig till kulturmiljön.

Föreviga, dela och delta på Instagram: fototävlingen #vårkulturmiljö


Den nya webbplatsen invigs med en fototävling, som är öppen för alla. Den som vill delta i tävlingen ska ta en bild på en kulturmiljö som den upplever som viktig och dela bilden på Instagram med hashtaggen #vårkulturmiljö. Utöver bilden ska deltagaren kort berätta vad som är speciellt tilltalande med miljön på bilden och också länka kontot @kulttuuriymparistomme till bilden.

Fototävlingen pågår till september 2016. Varje månad lottas det ut fina priser bland deltagarna, t.ex. Museikortet, årskort till Finlands naturcentrum Haltia, boken Retkipaikka och årsprenumerationer på tidskriften Ympäristö. En del av tävlingsbidragen delas på webbtjänstens Instragramkonto @kulttuuriymparistomme.

Närmare information om tävlingen och tävlingsreglerna finns på webbsidan varkulturmiljo.fi/fototavling

  • Bekanta dig med tjänsten: varkulturmiljo.fi
  • Instagramkontot @kulttuuriymparistomme
  • Reglerna för fototävlingen #vårkulturmiljö
  • Facebooksidan Kulttuuriymparistomme.fi

Mer information

om webbtjänsten Varkulturmiljo.fi

Jonina Vaahtolammi, redaktör, fornamn.efternamn@kotiseutuliitto.fi, tfn 09 612 63229
Lea Murto-Orava, chefredaktör, fornamn.efternamn@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6041

om fototävlingen #vårkulturmiljö
Liisa Kemppainen, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn 0295 250 129, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, tfn 0295 250 095, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Kulttuuriymparisto tunnus sv

Tjänstens visuella uttryck har skapats av Niina Silvasti, visuell designer.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket