Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut nästan 560 000 euro i understöd till museer

Museiverket delade ut nästan 560 000 euro i understöd till museer


Museiverket har delat ut de behovsprövade statsunderstöden till museer för 2016. Totalt 110 museer beviljades sammanlagt 599 400 euro i understöd. Det genomsnittliga understödsbeloppet uppgick till 5 085 euro. Merparten av understöden används för att katalogisera och sköta museernas samlingar, renovera och reparera museibyggnader, samt för utställningsverksamhet.

Behovsprövade statsunderstöd beviljas museer som ägs av en kommun, en förening eller en stiftelse och som inte omfattas av lagstadgade statsandelar. Syftet med de behovsprövade understöden för museer är att trygga bevarandet av museernas samlingar och byggnader, upprätthålla en bra förvaltning av samlingarna samt förmedla information om museernas samlingar och lokala traditioner. Understöd beviljas även för utveckling av lokal museiverksamhet och främjande av planmässighet.
 
Antalet sökande uppgick till 158 och det totala ansökta beloppet till 1 481 416 euro.

En förteckning (på finska) över understödstagarna

Mer information om användningen av understöden fås av museerna i fråga.


För mer information om utdelningen av understöd kontakta specialsakkunnig Eeva Teräsvirta, tfn. 0295 33 6012, eeva.terasvirta@museovirasto.fi eller specialsakkunnig Marianne Koski, tfn 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi
Somero seura kattotalkoot 2015
Förra året fick föreningen Somero-Seura understöd för reparation av tak inom museiområdet. Bild av ett spåntakstalko vid museet Torppamuseo i Somero sommaren 2015 (http://www.someroseura.fi/2015/08/18/museon-navetan-parekaton-uusinta). I år understöddes förbättring av brand- och inbrottsskyddet i museibyggnaderna samt katalogisering av samlingar. Foto: Somero-Seura ry, Olli Nuotio.

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket