Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Antalet museibesökare ökar fortfarande

Antalet museibesökare ökar fortfarande


Förhandsinformationen från Museistatistiken 2015 avslöjar att de 331 museiobjekten vid Finlands 150 professionella museer besöktes över 5,5 miljoner gånger ifjol och att det genomsnittliga besöksantalet vid museiobjekten var närmare 17 000. Gratisbesökens andel av det totala antalet besök var över hälften. De flesta besöken gjordes på museer i Nyland och i förhållande till landskapens invånarantal på Egentliga Tavastlands museer. Den mest populära museitypen är det kulturhistoriska museet. Museiverket publicerar en omfattande rapport om museernas verksamhet 2015 i mitten av maj.

Det totala besökarantalet år 2015 var 5 605 431, vilket är en ökning på 2,9 procent, det vill säga 159 963 fler besök än ifjol. Museiobjektens genomsnittliga besökarantal uppgick till 16 935. Av besöken var 47,6 procent avgiftsbelagda (2 669 258). Andelen gratisbesök uppgick till 52,4 procent (2 936 173). 

Det totala besökarantalet har ökat redan under en längre tid. Förhållandet mellan de avgiftsbelagda besöken och gratisbesöken har förändrats. Sedan 2012 har andelen gratisbesök av samtliga museibesök varit större än andelen avgiftsbelagda besök. Museernas besökarantal ökade under 2015 tack vare Museikortet, som lanserades i maj.

Av museibesöken gjordes 41,7 procent (2 339 621) på museer i Nyland. I förhållande till landskapens invånarantal ligger Egentliga Tavastland i toppen (199 besök/100 invånare).

Av museiobjekten var de kulturhistoriska museerna mest populära. Av museibesöken gjordes 39 procent (2 173 020) på sådana museer, 31 procent (1 732 778) på specialmuseer och 22 procent (1 232 609) på konstmuseer. De kombinerade museernas (215 016) och naturhistoriska eller naturvetenskapliga museernas andel av museibesöken uppgick i båda fallen till 4 procent (252 008).

Av besöken gjordes 31,5 procent (1 769 397) på landskaps- och regionala konstmuseer och 10,3 procent (579 957) på riksomfattande specialmuseer. Andra statsandelsmuseers andel var 29,3 procent (1 640 659).

Av museibesöken gjordes 19,0 procent (1 059 238) på riksmuseer: Naturhistoriska centralmuseet, Finlands nationalmuseum och Nationalgalleriet. Universitetsmuseerna och övriga statliga museer stod för 5,7 procent (320 810) av museibesöken. Av besöken gjordes 4,2 procent (235 370) på kommunala och privata museer som inte får statsandelar.

I mitten av maj publicerar Museiverket Museistatistiken 2015 på adressen www.museotilasto.fi och den innehåller omfattande information om museernas verksamhet ifjol.

Ytterligare information om Museistatistiken ges av Museiverkets specialsakkunniga Eija Liukkonen, tfn 0295 33 6009 och Tapani Sainio, tfn 0295 33 6014 E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)museovirasto.fi.
Klicka på bilderna för större versioner

Museokäynnit 2006-2015
Museibesök 2006–2015

Maakunnittain
Museibesök per landskap 2015

Käyntimäärät maakunnittain
Antalet besök per landskap 2015/100 invånare

Museokäynnit museotyypittäin
Museibesök 2015 per museityp

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket