Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Skyddet stödjer en kontrollerad utveckling av Helsingfors järnvägsstation

Skyddet stödjer en kontrollerad utveckling av Helsingfors järnvägsstation


Helsingfors järnvägsstation är den viktigaste symbolen för finländsk järnvägsarkitektur och ett unikt arkitektoniskt mästerverk från början av 1900-talet. Museiverket föreslår att järnvägsstationen skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. För närvarande fastställs skyddet genom förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader och genom detaljplanen. Målet med skyddsförslaget är att utveckla och förstärka skyddet av Helsingfors järnvägsstation så att det stödjer användning, skötsel, reparationer och ändringar samt erbjuder hållbara ramar för utvecklingen av stationen.

Helsingfors järnvägsstation har fått beröm för sin arkitektur såväl i Finland som internationellt ända sedan den färdigställdes. Stationen har presenterats förutom i undersökningar om järnvägsstationer även i nästan alla internationella publikationer kring arkitektoniska mästerverk. En av de mera populära utmärkelserna tilldelades av Storbritanniens rundradiobolag BBC som på sin webbplats utsåg Helsingfors järnvägsstation som en av de tio vackraste järnvägsstationerna i världen.

Järnvägsstationen är trafikens kärna och knutpunkt i huvudstaden. Alla känner till stationen som tusentals människor dagligen anländer till och åker från och där hundratals människor arbetar. Stationens torn med sina urtavlor åt alla huvudväderstreck är stadens landmärke.

Helsingfors järnvägsstation har tjänat som scen för viktiga vändpunkter i Finlands 1900-talshistoria. Dess byggnadsskeden vittnar om en brytningstid i landet. Stationen planerades som storfurstendömets huvudjärnvägsstation men färdigställdes som huvudjärnvägsstation för en självständig republik.
 
Järnvägsstationen byggdes under de första decennierna av 1900-talet. Först uppförde man en förvaltningsbyggnad för järnvägsstyrelsen på kanten av Järnvägstorget. Från 1909 var landets järnvägsförvaltning verksam i byggnaden, och ännu tills vidare används den av VR-Group Ab. Själva stationsbyggnaden invigdes tio år senare 1919.

Stationens torn samt de rymliga huvudlokalerna, centralhallen samt vänt- och restaurangsalarna på båda sidorna av centralhallen såsom också västra entréhallen på Posthusets sida är huvudsakligen oförändrade. Ingången från Järnvägstorget, det vill säga östra hallen, har gjorts lägre och i övre delen av hallen öppnades en restaurang på 1950-talet. I ändan av perrongområdet finns sedan 1950-talet en kioskhall. Västra flygeln på bangårdens västra kant färdigställdes samtidigt med stationsbyggnaden. Den användes huvudsakligen för godstransporter. När godsstationen flyttade bort från centrum öppnades det ett affärscentrum i västra flygeln i början av 2000-talet. Omkring samma tid försågs även perrongområdet med tak.

När det gäller material och den stora skalan är Helsingfors järnvägsstation en enhetlig helhet. Stationens fasader är yrkesskickligt hantverk. Präglande för byggnaden är de konstfärdiga ornamenten av olika material. Särskilda detaljer är även skulpturer, armaturer och klockor.

Även om det har skett stora ändringar i järnvägstrafiken och funktionerna som betjänar den är Helsingfors järnvägsstation fortfarande i ursprunglig användning och har anpassat sig till förändringarna. För närvarande fastställs skyddet av stationen genom förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader och genom detaljplanen. Museiverket föreslog för NTM-centralen i Nyland den 16 maj 2016 att Helsingfors järnvägsstation ska skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010). Syftet med skyddsförslaget är att utveckla och förstärka skyddet så att det stödjer användning, skötsel, reparationer och ändringar samt erbjuder hållbara ramar för utvecklingen av järnvägsstationen.

För mer information om skyddsförslaget gällande Helsingfors järnvägsstation kontakta intendent Anu Laurila, tfn 0295 33 6285, anu.laurila@museovirasto.fi

Museiverkets förslag om skyddet av Helsingfors järnvägsstation med stöd av byggnadsarvslagen
(Förslaget finns på finska)
Lipunmyyntihalli

Den nuvarande biljettförsäljningssalen på Helsingfors järnvägsstation var ursprungligen en vänt- och restaurangsal för tredje klassen. Foto: Anu Laurila, Museiverket


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden.
Klicka på bilden för att ladda den.
Lipunmyyntihalli

Den nuvarande biljettförsäljningssalen på Helsingfors järnvägsstation var ursprungligen en vänt- och restaurangsal för tredje klassen. Foto: Anu Laurila, Museiverket

Hallintorakennus Rautatientorille

Järnvägsstyrelsens förvaltningsbyggnad färdigställdes 1909. Sedan det har järnvägsförvaltningen varit verksam vid Järnvägstorget. Foto: Anu Laurila, Museiverket
Hallintorakennuksen sisäpiha

Innergården vid järnvägsstationens förvaltningsbyggnad. Flygeln mot Västra Teatergränden byggdes ut på 1930-talet. Foto: Anu Laurila, Museiverket

Kivimiehet

Huvudingången till Helsingfors järnvägsstation övervakas av massiva granitfigurer med jordklotslyktor i handen. De skapades av skulptören Emil Wikström. Foto: Anu Laurila, Museiverket
Presidentin odotussalin sisäänkäynti

Ingången till väntsalen för förnäma gäster. Lokalen som färdigställdes som kejsarens väntsal 1909 togs i republikens presidents bruk efter att landet blev självständigt. Foto: Anu Laurila, Museiverket
Hallintorakennusta

Var och en av de värdiga trappuppgångarna i Helsingfors järnvägsstations förvaltningsbyggnad är unik och genomtänkt in i minsta detalj. Foto: Anu Laurila, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket