Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar

Museiverket delade ut understöd för restaurering av byggnader och vård av fornlämningar


Museiverket har delat ut 1 598 000 euro i understöd för restaurering av byggnader och 8 000 euro i stöd för vård av fornlämningar. Restaureringsunderstöd beviljades 196 objekt. Antalet inkomna ansökningar uppgick till 455. Stöd för vård av fornlämningar söktes för tre objekt, varav två beviljades understöd.

I första hand beviljas restaureringsunderstöd objekt som skyddas genom speciallagar (lagen om skyddande av byggnadsarvet och dess föregångare) och objekt som ingår i avtalet om skydd av järnvägsbyggnader. Understöd beviljades även andra värdefulla objekt som restaureras med pietet och bland annat tryggandet av regionala särdrag i byggandet beaktades.

En av de viktigaste kriterierna för beviljande av understöd var att restaureringen sker genom att man tar vara på ursprungliga material och värnar om arkitekturen. Understöd söktes oftast för reparation av yttertak, målning av fasader och reparation av fönster.

Understöd delades inte ut för åtgärder som kan anses vara sedvanligt underhåll som ankommer på fastighetsinnehavaren. Även objekt med otillräckliga kulturhistoriska värden jämfört med andra objekt förblev utan understöd. Understöd kunde inte heller beviljas för projekt som räknas som nybyggnad. Dessutom var man tvungen att förbise 74 ansökningar som inkom för sent.

För mer information om utdelningen av understöd ring 040 128 6313 onsdagar och fredagar kl. 12–15 eller skicka e-post till entistamisavustus@nba.fi.
Putkilahden kyläseura ryn Sininen koulu
I år beviljade Museiverket restaureringsunderstöd bland annat byaföreningen Putkilahden kyläseura ry för förnyandet av taktäckningen av plåt på skolbyggnaden Sininen koulu. Foto: Osmo Weijo

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket