Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket öppnade det största Centret för samlingar och konservering i Finland i Vanda

Museiverket öppnade det största Centret för samlingar och konservering i Finland i Vanda


Kokoelma- ja konservointikeskusMuseiverkets nya Center för samlingar och konservering i Vanda är det modernaste, mångsidigaste och största i Finland. Vid centret lagras och sköts finländarnas gemensamma egendom på det bästa möjliga sättet under noggrant kontrollerade förhållanden som lämpar sig för olika material. Centret erbjuder mångsidiga tjänster för museer och även andra som vill se till att deras värdefulla samlingar bevaras och sköts omsorgsfullt.

Centret för samlingar och konservering planerades och byggdes inom en väldigt stram tidtabell på cirka ett år. Detta var möjligt eftersom centret byggdes i en befintlig fastighet som till sin byggnadsstruktur lämpade sig väl för det nya användningsändamålet. Lokalerna för Centret för samlingar och konservering finns i ett före detta logistikcenter för en grossistfirma som ägs nu av Kokoelmakeskus Ky vars representant är Capman Real Estate Oy. Senatsfastigheter har hyrt lokalerna av Capman och hyrt dem i andra hand till Museiverkets Center för samlingar och konservering.

En bra och fungerande helhet med krävande tekniska system och mångfasetterade specialkrav ställde planeringen inför en rejäl utmaning. Även användare av centret deltog i planeringen ända från början och hade möjlighet att påverka lösningarna.

Moderna förvaringssystem och kontrollerade förhållanden


Centret för samlingar och konservering är det största i Finland efter mången måttstock. Dess yta omfattar 16 000 m2, medan till exempel Museiverkets centrallager i Orimattila omfattar 9600 m2. I förvaringslokalen för Bildsamlingarnas Journalistiska bildarkiv JOKA finns cirka 12 000 hyllmeter. I de övriga förvaringslokalerna finns det i första realiseringsfasen utrymme för cirka 8 000 hyllmeter material på eldrivna flyttbara hyllor och för cirka 5 000 hyllmeter på lastpallshyllor.

Det finns totalt 14 arbets- och förvaringslokaler med på olika sätt kontrollerade förhållanden i centret. I arbetslokalerna för konservering finns separata utrymmen för konservering av föremål, konstverk, möbler, textilier och papper samt ett antal allaktivitetslokaler. Det finns även gott om fryskapacitet för bekämpning av skadeinsekter. Vid planeringen av arbetslokalerna har man försökt beakta arbetskomforten och arbetarskyddet. Högljudda och tidskrävande arbetsfaser såsom tryckluftsblåsning har ljudisolerats från de övriga arbetslokalerna.

Förvaringslokalerna uppfyller nio olika krav på förhållanden: organiskt material, oorganiskt material, päls-/läderförvaring, kartoteken, banden och de kompletterande materialen i Journalistiska bildarkivet JOKAs samlingar, fotografiska negativ och råkopior samt filmer/negativ (för negativ som drabbats av vinägersyndromet och acetatnegativ, färgnegativ, nitratnegativ, svårt skadat filmmaterial) och temperering av negativ. Det finns särskilda förvaringslokaler som lämpar sig för olika material för föremål som väntar på konservering, bland annat kyl- och frysrum för vattendränkta träföremål som tagits upp ur havet eller marken.

I Centret för samlingar och konservering finns mångahanda särskilda anordningar och specialteknik som inte finns någon annanstans i Finland och som har skräddarsytts för konserveringens behov. I slutet av året får centret en fem meter lång vakuumfrystork. Med hjälp av denna för behandling av organiskt material avsedda anordning är det möjligt att effektivt och högklassigt konservera till exempel stora mängder arkeologiska träfynd eller stora vrakdelar. Lagerautomaten i det höga lagret (11 m) möjliggör arbetsergonomiskt förmånliga höjder för behandlingen av föremål samt en effektiv rumsdisposition. Röntgenrummet är rymligt (20 m2) och den digitala röntgenapparaten ett effektivt verktyg för undersökning av museiföremål. Förutsättningarna för undersökningar och materialanalys förbättras även av bland annat de nya röntgenfluorescens- (XRF) och FTIR-anordningarna samt talrika mikroskop.

I centret kan i princip konserveras nästan vad som helst från en liten kaffekopp för dockhem till en hel hästkärra. Den mångsidiga apparaturen används av en mångsidig skara konservatorer med omfattande kunskap och gedigen erfarenhet av konservering av olika material och konservatorsarbetet som en del av utställningsverksamhet och andra museiprocesser.

Flyttningen av föremål började i maj och pågår i flera år


I Museiverkets Center för samlingar och konservering i Vanda placeras i fortsättningen de föremål i Nationalmuseets samlingar som förvarats i tillfälliga lager på olika håll i södra Finland och en del av samlingarna i det fullpackade centrallagret i Orimattila, bland annat de allmänetnografiska, det vill säga utomeuropeiska samlingarna samt nyanskaffningar till samtliga samlingar. Centrallagret kommer dock att vara den huvudsakliga förvaringslokalen för Nationalmuseets samlingar ännu länge. I Vanda kommer man att placera även arkeologiska markfynd samt Journalistiska bildarkivet JOKAs samlingar med 7,5 miljoner pressbilder.

Museiföremål började flyttas till Centret för samlingar och konservering under andra veckan i maj. Till centret har redan flyttats hundratals föremål men de har ännu inte placerats på korrekta förvaringsplatser eftersom hyllorna byggs fortfarande. Hylluppsättningarna byggs som bäst och de torde vara färdiga i juli.
De första föremålen som flyttades till Vanda var föremål från stängda gårdsmuseer (Buckila, Anjala, Rapola) och sjöhistoriska museets samlingar som förvarats i tillfälliga lagerlokaler. Härnäst ska Finska Missionssällskapets museums samlingar i Sockenbacka flyttas till centret.

Flyttningen av föremål till centret sker mycket kontrollerat. Bilen kör in i byggnaden till en lastbrygga där den avlastas under kontrollerade förhållanden. Lasten inventeras, innehållet registreras och materialet grupperas enligt nödvändiga åtgärder, t.ex. karantän, frysning och rengöring. Efter mottagningsåtgärderna flyttas föremålen till antingen lokalerna för fortsatt behandling (katalogisering, fotografering), förvaring eller konservering.

De första föremålen som flyttades till centret och frystes var stolar från Anjala och Buckila gårdsmuseer. Alla organiska material fryses ned för bekämpning av eventuella skadeinsekter. Föremålen får stå i 34 graders kyla i en vecka. Från frysen flyttas föremålen till ett mellanlager där de får vänta på sin slutgiltiga lagerplats.

Exempel på oorganiska föremål som redan flyttats till Samlingscentret är kakel från gårdsmuseer och gipsskulpturer från Anjala gårdsmuseum. Därutöver har man till centret flyttat bland annat kopparkärl, oljelampor och ljusstakar. Från sjöhistoriska museets samlingar har till centret flyttats bland annat en samling med cirka 50 båtmotorer, sex kanoner som hittats under vatten samt maskiner och anordningar från Sjöfartsverkets samlingar.

Krävande att flytta är stora och ofta även tunga föremål såsom fordon, båtar, kanoner och möbler, skåp, soffor m.m. De tyngsta kanonerna i sjöhistoriska museets samlingar kan väga upp till 2 000 kilogram. Rutterna för samtliga föremålsflyttningar, hjälpmedel som ska användas samt nödvändiga personresurser måste planeras noga. Föremål flyttas försiktigt och vid varje flyttning registreras föremål för föremål såväl på avgångsplatsen som vid destinationen.

Samlingar med pressbilder från filmeran till permanent förvar


Vid Samlingscentret förvaras permanent Journalistiska bildarkivet JOKAs samlingar. I fortsättningen är avsikten att också flytta andra material i Bildsamlingarnas övriga samlingar, såsom negativ i dåligt skick, till centret. De mångsidiga kyllokalerna i centret ger bättre möjligheter för långtidsförvaring av sådana material än de nuvarande lokalerna. I centret finns separata förvaringslokaler för pappersbaserat material, såsom råkopior, kartotek och band, samt för filmmaterial. I kyllokalerna finns separata utrymmen för nitrat-, acetat- och färgnegativ. Även materialen i mycket dåligt skick, sådana som drabbats av vinägersyndromet och som också sprider syndromet kan placeras i ett separat kylrum som reserverats för dem. Vinägersyndromet kan fördröjas genom kylförvaring.

De känsligaste bildmaterialen i JOKAs samlingar är glasnegativ och bladfilmsnegativ från 1950-talet. I Bildsamlingarnas äldsta samlingar finns talrika känsliga och kemiskt sett väldigt krävande nitratnegativ.

I lokalerna för Journalistiska bildarkivet JOKAs samlingar finns även utrymme för utökning så att den viktigaste delen av samlingarna av pressbilder från filmeran ska kunna räddas. Museiverkets nya Center för samlingar och konservering har i praktiken löst problemet med långtidsförvaring av pressbildens kulturarv. Samtidigt har man säkerställt nödvändiga tilläggsutrymmen för all utökning av Museiverkets Bildsamlingar.

Omfattande tjänsteutbud väcker intresse


Vid Centret för samlingar och konservering arbetar ett tjugotal ordinarie anställda, konservatorer samt föremåls- och bildsamlingarnas personal. Även visstidsanställda i flyttningsprojektet och olika digitaliseringsprojekt är verksamma vid centret. 

Museiverkets nya Center för samlingar och konservering erbjuder tjänster för skötsel och lagring av samlingar även för andra museer och alla andra som vill säkerställa att deras ”skatter” bevaras och sköts omsorgsfullt. Det erbjuder det största utbudet av olika förvaringsförhållanden och -system. Det väldigt mångsidiga tjänsteutbudet omfattar lagringstjänster under olika förhållanden och i olika hyllsystem, tjänster för mottagning av samlingar och logistik, konserveringstjänster, konditionsgranskningar, fotograferingstjänster samt olika arbetslokaler (för bl.a. undersökningar och fotografering). Konserveringstjänsterna är unika i Finland. Till exempel tjänster som den stora frystorken möjliggör var tidigare endast tillgängliga utomlands.

Museiverkets Center för samlingar och konservering ligger dessutom intill goda förbindelser. Centret har väckt intresse och man har redan inlett förhandlingar med ett flertal museer och stiftelser.

Mer information:

Samlings- och konserveringscentrets betydelse för Museiverket och Nationalmuseet:

Generaldirektör Juhani Kostet, Museiverket, tfn 0295 33 6001, juhani.kostet@museovirasto.fi
Överdirektör Elina Anttila, Nationalmuséet, tfn 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi

Verksamhet och tjänsteutbud:
Direktör Eija-Maija Kotilainen, Nationalmuseet, Samlingar, tfn 0295 33 6431, eija-maija.kotilainen@kansallismuseo.fi
Överintendent Kaija Steiner-Kiljunen, Samlingscentret, tfn 0295 33 6401, kaija.steiner-kiljunen@kansallismuseo.fi
Intendent Eero Ehanti, Konservering, tfn 0295 33 6139, eero.ehanti@kansallismuseo.fi
Överintendent Ismo Malinen, Bildsamlingar, tfn 0295 33 6382, ismo.malinen@museovirasto.fi
Intendent Inkamaija Itiä, Bildsamlingar/JOKA, tfn 0295 33 6125, inkamaija.iitia@musevirasto.fi

Planering och byggande:
Överintendent Ilari Kurri, Museiverket, tfn 0295 33 6231, ilari.kurri@museovirasto.fi
Operativ chef Tomi Nikander, Nationalmuseet, tfn 0295 33 6333, tomi.nikander@kansallismuseo.fi
Fastighetschef Erno Nolvi, Museiverket, tfn 0295 33 6196, erno.nolvi@museovirasto.vi
Kundchef Susanne Backas, Senatsfastigheter, tfn  040 628 1180
Partner Kalle Myllymäki, CapMan Real Estate Oy, tfn 050 356 6940, kalle.myllymaki@capman.com
Konsult Jorma Konsti, Realprojekti Oy, tfn 0500 405 986, jorma.konsti@realprojekti.fi
Projektchef Pasi Siikaluoma, Jatke Oy, tfn 040 743 9793, pasi.siikaluoma@jatke.fi


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Kokoelma- ja konservointikeskusKokoelmakeskuksen massiiviset säilytystilatJOKA:n kokoelmatiloja
Det nya Centret för samlingar och konservering ligger i Haxböle i Vanda. När konserveringsenheten och samlingarna placeras på ett och samma ställe effektiviseras verksamheten och man får dessutom helt nya möjligheter att utveckla Museiverkets och Nationalmuseets samlingstjänster. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Förvaringslokalerna är massiva. Det finns utrymme för totalt cirka 25 hyllkilometer. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket.
Lokalerna för Journalistiska bildarkivet JOKAs samlingar löser problemet med långtidsförvaring av samlingarna av pressbilder från filmeran. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Kokoelmakeskuksen hyllystöjäJOKA:n kokoelmien varastotilaKorkean varaston varastoautomaatti
Byggandet av hylluppsättningarna pågår ännu i Samlingscentret. Hyllorna torde stå färdiga i juli. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Journalistiska bildarkivet JOKAs samlingar har redan flyttats till Centret för samlingar och konservering. De föremål i Nationalmuseets samlingar som förvarats i tillfälliga lagerlokaler började flyttas till Vanda vid mitten av maj. Foto: Soile Tirilä, Museiverket
Lagerautomaten i det höga lagret (11 meter) möjliggör en effektiv rumsdisposition. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket
5 metriä pitkä tyhjiöpakastekuivainSammutusjärjestelmäKokoelmakeskuksen työhuone
Den fem meter långa vakuumfrystorken som uppförs i närheten av dessa kylförvaringslokaler i slutet av detta år är den största i Finland. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket
Det finns även effektiva säkerhetssystem vid Centret för samlingar och konservering. På bilden en del av Journalistiska bildarkivets släckningssystem. Foto: Ilari Järvinen, Museiverket
Utöver förvaringslokaler har fastigheten också utrustats med arbetsrum, projekt- och forskningsutrymmen samt andra relaterade utrymmen för dem som köper tjänsterna. Foto: Soile Tirilä, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket