Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Finna innehåller redan mer än en miljon poster ur museisamlingar

Finna innehåller redan mer än en miljon poster ur museisamlingar


Meddelande från Nationalbiblioteket och Museiverket 14.6.2016

Mer än 60 finländska museers bilder, föremål och annat material är redan tillgängliga via tjänsten museot.finna.fi. Tjänsten lanserades i maj 2013 och på tre år har den utökats med mer än en miljon poster – en fin prestation. Mer än 300 000 poster är fritt licensierade och kan användas.

För allmänheten utgör Finna ett enkelt sätt att utforska de finländska minnesorganisationernas samlingar, bilder, föremål, böcker och konstverk. Tjänsten museot.finna.fi erbjuder innehåll från mer än 60 museer, också sådant som nu för första gången öppnas för alla. De senaste tillskotten kommer från Satakunnan Museo och Keski-Suomen museo.

Ur Museiverkets och Nationalmuseets samlingar har cirka 260 000 poster gjorts tillgängliga via museot.finna.fi. Övriga i täten är Försvarsmaktens bildarkiv med 160 000 poster och Tammerfors museer med närmare 158 000 poster.

Med Finna kan man utforska museernas unika samlingar och man kan också i allt högre grad använda materialet. En ny egenskap är att det går att avgränsa sökningen enligt olika slags behörigheter. Materialet i tjänsten är också åtkomligt via ett öppet gränssnitt.

Museot.finna.fi hör till webbtjänsten Finna som utvecklas och administreras av Nationalbiblioteket. Finna är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket. Finnas användarsiffror och synlighet ökar hela tiden och museerna får därmed en allt större synlighet för sina samlingar. Informationen om museernas samlingar finns både i museot.finna.fi och Finna.fi. Finna.fi innehåller material från mer än 100 finländska arkiv, bibliotek och museer.

Ytterligare information:
Planerare Susanna Eklund, Nationalbiblioteket, tfn 050 448 8607, susanna.eklund@helsinki.fi
Överintendent Miikka Haimila, Museiverket, tfn 0295 33 6140, miikka.haimila@museovirasto.fi
Avdelningsdirektör Vesa Hongisto, Museiverket, tfn 0295 33 6051, vesa.hongisto@museovirasto.fi
Överintendent Ismo Malinen, Museiverket, tfn 0295 33 6382, ismo.malinen@museovirasto.fi
Specialplanerare Helena Ojala, Museiverket, tfn 0295 33 6136, helena.ojala@museovirasto.fi

www.museot.finna.fi
www.finna.fi
www.facebook.com/finnapalvelu/


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
Kaskenviertäjiä
Svedjefolk. Bild: I. K. Inha 1893, Karjalainen Osakuntas samlingar, Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket (KK4878:14)

KaskenviertäjiäKyllikki Salmenhaara dreijaamassaLavatanssit Kalvolassa
Svedjefolk. Bild: I. K. Inha 1893, Karjalainen Osakuntas samlingar, Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket (KK4878:14)
Keramikern Kyllikki Salmenhaara drejar. Bild: Börje Sandbergs samling, Historiska bildsamlingarna, Museiverket (HK6869:3.13)
Logdans i Kalvola i slutet av 1940-talet. Bild: Pekka Kyytinen, Etnologiska bildsamlingarna, Museiverket (KK4280:193.22)


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket