Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverket fortsätter att söka efter vraket Hanneke Wrome i Jussarös skeppsfälla

Museiverket fortsätter att söka efter vraket Hanneke Wrome i Jussarös skeppsfälla


Vattnen med många grynnor utanför Jussarö i Raseborg kan på goda grunder kallas för en skeppsfälla. Där tog resan slut också för kapten Hanneke Wromes holk som eventuellt sjönk söder om Jussarö år 1468. Museiverket fick ett meddelande från Rauno Koivusaari i januari 2015 om att vraket hade hittats och sökningarna efter vraket inleddes förra sommaren. Sökningarna fortsätter 13–23 juni 2016 då Museiverket utför marinarkeologiska fältarbeten i Jussarös område.

Jussarö i Raseborg har legat vid viktiga seglingsrutter redan under flera århundraden. Redan under medeltiden gick en farled förbi Jussarö till Raseborgs slott. På grund av landhöjningen kan man inte längre nå slottet sjöledes men det finns fortfarande farleder och vattentrafik i området. Jussarös område kan på goda grunder kallas för en skeppsfälla. Det har skett många skeppsbrott i vattnen med många grynnor under flera århundraden och därför finns det också många skeppsvrak och vrakdelar i området.

I fjol dokumenterade och daterade Museiverket och SubZone Oy sydost om Jussarö vrakdelar som antogs vara från Hanneke Wrome. Det undersökta vraket visade sig ändå vara ett skepp som byggdes under den första halvan av 1700-talet. Hanneke Wromes holk hittade man fortfarande inte.

I sommar utför Museiverket marinarkeologiska fältarbeten i Jussarös område den 13–23 juni 2016. Fältarbetena utförs i samarbete med Finlands marinarkeologiska sällskap rf, dykarföreningen H2O och de dykare som meddelat om rester av Hannele Wromes holk.

Syftet är inte bara att fortsätta sökningarna efter vraket Hanneke Wrome utan också att kartlägga skeppsfällsområdet samt dokumentera vrak genom att skapa tredimensionella modeller av dem. Man strävar efter att ta prov av en del av objekten för dendrokronologisk datering. Man känner till under tio medeltida vrakfynd i Finland och därför skulle fyndet av vraket Hanneke Wrome vara ett betydande tillägg för vår forskning av medeltiden.

I undersökningarna kartläggs även andra vrak som sjunkit i området och utreds huruvida det är möjligt att förknippa vraken med skeppsbrott som nämns i dokumenterade källor. I ett projekt vid institutionen för historia vid Helsingfors universitet undersöker man på basis av kartor och dokumenterade källor skeppsbrott som skett i Östersjöområdet under 1700-talet.

Mer information om Museiverkets undersökningar på Jussarö får du av intendent  Riikka Alvik, tfn 0395 33 6220, riikka.alvik@museovirasto.fi.

Hanneke Wromes holk


En av de mest kända sjöolyckorna i Raseborgs vattenområde är förlisningen av skepparen Hanneke Wromes fartyg i en storm i november 1468. Fartyget var på väg från Lybeck till Tallinn med cirka 200 personer ombord och en värdefull last av bland annat dyra tyger, honung, kläder, rhengulden, smycken och även några stora målningar. Skeppsbrottet var en av samtidens största sjöolyckor på Östersjön. Händelsen ändrade den medeltida lagstiftningen om sjöfarten så att seglingsperioden förkortades för att undvika liknande olyckor.
Näytteen ottoa hylystä
Museiverkets forskare tog dateringsprov av tre vrakdelar i november 2015. På bilden förbereder dykare Päivi Jantunen provtagningen på baksidan av vraket. Foto: Minna Koivikko, Museiverket (AKMA201501:7)

Laivaloukku

Så här ser skeppsfällan ut en vacker och vindstilla dag. Bojarna markerar platserna där det togs prov hösten 2015. Foto: Päivi Jantunen, Museiverket (AKMA201501:23)

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket