Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Praktfulla studiobilder av Atelier Daniel Nyblin från 1800-talet finns nu även på nätet

Praktfulla studiobilder av Atelier Daniel Nyblin från 1800-talet finns nu även på nätet


Museiverkets Bildsamlingar har digitaliserat 350 studiobilder av fotoateljé Atelier Daniel Nyblin från åren 1877–1878. Mindre visitkortsbilder limmade på papp och lite större kabinettkort i postkortstorlek delades ut till vänner och släktingar, de byttes och samlades i album. Nu kan man titta på dessa fina visitkortsbilder och kabinettkort i tjänsten Kuvakokoelmat.fi.

Norrmannen Daniel Nyblin (1856–1923) kom till Helsingfors 1875. I början arbetade han som assistent i dansken Charles Riis fotoateljé men startade sin egen ateljé i Helsingfors redan 1877. Nyblin fotograferade huvudsakligen visitkortsbilder och kabinettkort i sin ateljé. Bilden som tagits på en glasskiva retuscherades, en råkopia togs av bilden och den beskars. Mindre visitkortsbilder limmade på papp och lite större kabinettkort i postkortstorlek delades ut till vänner och släktingar, de byttes och samlades i album.

Man ville på foton föreviga livets vändpunkter som till exempel barn, bröllop, födelsedagar och begravningar. Det sista porträttet togs på dödsbädden eller redan i kistan. Man kunde även ta den avlidne till fotoateljén för det sista minnet.

På Nyblins ateljés foton finns helsingforsbor från 1800-talet och andra märkeskvinnor och -män från den tiden. När fotona blev billigare, hade ännu flera människor möjlighet att låta ta ett porträtt. Nyblins ateljé var mycket framgångsrik. Flera släktingar skötte affären, och fotoateljéer under Nyblins namn grundades i Åbo, Björneborg, Vasa och Viborg.

Digitaliserade bilder från Atelier Nyblins samlingar har i Museiverkets Bildsamlingar beskurits enligt den ursprungliga modellen för visitkortsbilder eller kabinettkort. Genom att reparera färger, skador och retuscheringar strävade man efter att den digitala bilden så noga som möjligt skulle motsvara en visitkortsbild av sin tid. De digitaliserade glasnegativen är sällsynta våtplåtsbilder. Konservatorn rengjorde våtplåtarna för att slutresultatet av digitaliseringen skulle vara så bra som möjligt. Rengöringen och nya skyddsmaterial förbättrar även att det ursprungliga materialet bevaras för framtidens generationer.

Du kan bekanta dig med Atelier Daniel Nyblins bilder i Museiverkets tjänst Kuvakokoelmat.fi
eller i den gemensamma Finna-söktjänsten för Finlands museer, arkiv och bibliotek.

Nyblins nationellt viktiga samling har förvarats i Museiverket sedan 1932. Genealogiska Samfundet i Finland skänkte samlingen till Museiverket 2015. Nyblins samling omfattar 140 000 glasnegativ från åren 1877–1920. I digitaliseringsprojektet våren 2016 omvandlades också uppgifterna på 3 000 glasnegativ till elektronisk form. Databasen kan bläddras i Museiverkets kundtjänst

Mer information: Projektforskare Hanna Talasmäki,  hanna.talasmaki@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6110

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Kollaasi
Till vänster i kollaget finns en råbild som har digitaliserats från ett glasnegativ och vänts till ett positiv men som inte har efterbehandlats. I mitten finns den efterbehandlade digitala bilden som läggs ut och till höger en råkopia av visitkortsbilden på papp. På bilden är damerna Lilli Törnudd (till vänster) och Vivia (Vivi) Törnudd. Lili Törnudd arbetade som lärare i teckning och handarbete, utbildare för lärare samt förvaltningstjänsteman och var en av utbildningsreformatorerna som verkade i skiftet av 1800- och 1900-talet. Foto: Daniel Nyblin, Museiverkets Bildsamlingar
Alexander LaurellEster RunebergNuoriherra Eero Järnefelt
Alexander Laurell, Helsingfors 1877. Foto: Daniel Nyblin, Museiverkets Bildsamlingar (HK19321130:128-1877)
Ester Runeberg, barnbarn till Johan Ludvig Runeberg, Helsingfors 1878. Foto: Daniel Nyblin, Museiverkets Bildsamlingar (HK19321130:657A-1878)
Ungherre Eero Järnefelt, en blivande konstnär och professor, Helsingfors 1878. Foto: Daniel Nyblin, Museiverkets Bildsamlingar (HK19321130:879-1878)
Herra Poppell koiransa kanssaCarl Lindgren
Herr Poppell med sin hund, Helsingfors 1878. Foto: Daniel Nyblin, Museiverkets Bildsamlingar (HK19321130:1253A-1878)
Carl Lindgren, en dödsbild tagen i Nyblins ateljé, Helsingfors 1877. Foto: Daniel Nyblin, Museiverkets Bildsamlingar (HK19321130:749-1877) SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket