Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Nationalmuseet överlåter föremålen från Sissola till Släktföreningen Sissonen

Nationalmuseet överlåter föremålen från Sissola till Släktföreningen Sissonen


Sissola gård i Mekrijärvi by i Ilomants är den enda byggnadsgruppen i Finland med anknytning till runosångstradition som fortfarande ligger på sin ursprungliga plats. Runosångarsläkten Sissonen har bott där sedan 1600-talet. De senaste årtiondena har Sissola ägts av staten och kommunen. Våren 2016 lämnade Ilomants kommun gården över till släktföreningen Sissosten Sukuseura ry. Nu överlämnar Nationalmuseet även föremålen från Sissola till släktföreningen.

Den mest berömda invånaren i Sissola gård var runosångerskan Simana Sissonen (1786–1848). Hennes sånger om världens tillblivelse, sångarstriden, båtbyggandet, Vipunen, uppkomsten av kantele, stölden av Sampo och Lemminkäinen känner vi alla från vårt nationalepos Kalevala och därför är de en central del av vårt lands immateriella kulturarv.

Sissola ägdes av Museiverket och sköttes av Östra Finlands universitet åren 1993–2014. Efter det övergick gården till statens fastighetsbolag Senatfastigheter som sålde den till Ilomants kommun. Våren 2016 överlämnade kommunen den vidare till släktföreningen Sissosten Sukuseura ry med villkoret att gården fortfarande skulle förbli i offentligt museibruk.
Sissola pihapiiri
De äldsta byggnaderna på Sissola gård daterar sig från början av 1800-talet. Foto: Raila Kataja, Museiverket.
De ursprungliga föremålen från huset på Sissola har varit i Nationalmuseets ägo som en del av museets nationalsamling. Nu när fastigheten har övergått till släktföreningen anses det nödvändigt att överlåta även samlingen av museiföremålen till släktföreningen. Det finns cirka ett tusen museiföremål på Sissola och de är huvudsakligen från skiftet av 1900-talet. Föremålen är i huvudsak sådana som var vanliga på nordkarelska lantgårdar.

Museiverkets specialsammanträde behandlade flyttningen av samlingen under sitt möte den 9 juni 2016 och kom fram till att föreslå att avstå från samlingen. Beslutet motiverades bland annat med att samlingen övergår till arvingarna av den ursprungliga ägaren till föremålen som känner till samlingens kulturhistoriska värde. I tillägg känner man bra till samlingens ägarhistoria och det finns inte heller något hinder för överlämnandet i de oliktidiga avtalen.

Mer information:
Ordförande Unto Kuittinen, Sissosten Sukuseura ry, tfn 0400 622 804, kuittalo@gmail.com
Överdirektör Elina Anttila, Finlands nationalmuseum, tfn 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
Sissola pihapiiri

De äldsta byggnaderna på Sissola gård daterar sig från början av 1800-talet. Foto: Raila Kataja, Museiverket.
Sissolan esineistöä1

Ursprungliga föremål från Sissola lagras i gårdens uthus. Foto: Lea Värtinen, Museiverket.
Sissolan esineistöä2

Föremålen på Sissola är sådana som vanligen användes på nordkarelska lantgårdar. Foto: Lea Värtinen, Museiverket.

 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket