Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Ansökningstiden för restaureringsunderstöd för traditionsfartyg inleds – nu görs ansökan elektroniskt

Ansökningstiden för restaureringsunderstöd för traditionsfartyg inleds – nu görs ansökan elektroniskt


Museiverket kungör att restaureringsunderstöd för traditionsfartyg kan sökas. Ansökan inleds den 15 augusti 2016 klockan 8 och avslutas den 16 september 2016 klockan 16. Restaureringsunderstöd för traditionsfartyg kan sökas för restaurering av båtar som klassificerats som värdefulla samt för restaurering av gamla anordningar som klassificerats som betydelsefulla för verksamheten på varv och båtbyggerier som utför traditionellt reparations- och restaureringsarbete. Understöd kan sökas av privatpersoner eller samfund. Sammanlagt 355 000 euro delas ut i understöd.

Museiverket förnyar sin statsunderstödsverksamhet genom att övergå till e-tjänster. Restaureringsunderstödet för traditionsfartyg är det första av verkets understöd som söks via e-tjänsten.

Av säkerhets- och integritetsskäl förutsätter tjänsten att användaren identifierar sig elektroniskt, antingen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Samfund som ansöker om understöd behöver en Katso-kod för att kunna använda tjänsten. Det är bra att skaffa koden färdigt. Skatteförvaltningens avgiftsfria Katso-tjänst binder en person till en organisation och visar personens rätt att företräda den.

Det lönar sig att ansöka om restaureringsunderstöd för traditionsfartyg i god tid. Ansökningar som lämnas in för sent beaktas inte.  Ansökningstiden upphör den 16 september 2016 klockan 16.

Ytterligare information om ansökan om understöd för traditionsfartyg, vilka mål som fastställts för användningen, förutsättningar för beviljande av understöd, behörighet att söka, kriterier för beviljande och tillämpliga bestämmelser finns på Museiverkets webbplats

Du kan också få mer information hos perinnealusavustus@museovirasto.fi
eller per telefon genom att ringa 0295 33 6273 under tiden 15.8.2016–16.9.2016 från måndag till torsdag klockan 9–15.
Perinnepurjelaivoja merellä.

Traditionssegelfartyg till havs. Bild: Hannu Matikka, Museiverket

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket