Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museerna och UNESCO har samma mål

Museerna och UNESCO har samma mål


Museerna är centrala institutioner som bevarar kulturarvet i alla dess former. Genom att stödja dem främjas de av UNESCO eftersträvade viktiga målen för dialog, social kohesion och hållbar utveckling mellan kulturer. UNESCO:s generalförsamling godkände i oktober 2015 en ny rekommendation om museernas betydelse i samhället. Rekommendationen har nu publicerats i sin slutgiltiga form och förberetts i samarbete med International Council of Museums ICOM.

Rekommendationen förväntas främja uppkomsten och utvecklingen av nationella policy och program som rör museisektorn och kulturarvet mer omfattande. Dess globala mål är att trygga museernas möjlighet att förverkliga sin roll i samhället och hjälpa dem att bygga ett hållbart och pluralistiskt samhälle genom kulturarvet.

Rekommendationen linjerar museernas uppgifter som aktörer, som bevarar, undersöker och förmedlar kulturarvet till sina samfund och betonar museernas betydelse ur delaktighetens och inlärningens perspektiv. Museerna har betydelse i världen som globaliseras som stödjare av pluralism och byggare av identiteter, som en ekonomisk resurs och motor samt skapare av sociala länkar och kohesion.  Museerna har även betydelse som lokaler där det är möjligt att spegla historiska, sociala, kulturella och vetenskapliga fenomen. Rekommendationen uppmuntrar medlemsländerna att stödja museerna i förverkligandet av alla dessa roller och ta ställning till de kulturpolitiska metoder med vilka museernas samhälleliga uppgift aktivt kan främjas.

Rekommendationen är en så kallad icke-bindande instruktion och ett av UNESCO:s tre officiella verktyg. Rekommendationerna ratificeras inte men medlemsländerna uppmuntras aktivt att beakta deras principer och verkställa deras instruktioner på nationell nivå.

I Finland kommer rekommendationen, dess anda och mål att utnyttjas bland annat vid utarbetandet av ett nytt museipolitiskt program som förbereds med ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Programmet färdigställs före slutet av 2016.

UNESCOS:s rekommendation Recommendation concerning the protection and promotion of museums and collections, their diversity and their role in society

Webbplatsen för det museipolitiska programarbetet 2015–2016

Mer information:
Överdirektör Elina Anttila, Finlands nationalmuseum, tfn 0295 33 6131, elina.anttila@kansallismuseo.fi
Utvecklingschef Pirjo Hamari, Museiverket, tfn 0295 33 6005, pirjo.hamari@museovirasto.fi
Kansallismuseon Vintti
Museerna är mångsidiga aktörer och platser för verksamhet. Vinden är Nationalmuseets interaktiva utställning där man bekantar sig med historia och kultur genom att använda händerna och huvudet. Bild: Nationalmuseet

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket