Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Undervattensmysteriet i Tohmajärvi fortfarande olöst

Undervattensmysteriet i Tohmajärvi fortfarande olöst


Tohmajärvi Salmilampi 2Museiverkets havsarkeologer undersökte i veckan undervattensfynd i Salmilampi och Sirrilampi i Tohmajärvi. Resultaten av datering av prov av trästycken från fynden tydde på att de är upp till 2 500 år gamla. Vid de undersökningar som nu utfördes fann man att träsken visar många spår av mänsklig verksamhet. Visuella observationer och information från ortsborna tyder på att spåren har ackumulerats i olika tidsskeden under en lång tid. Vissa konstruktioner i trä visar tydligt spår av att ha sågats och kan därför antas vara av ganska ungt datum. Under undersökningen fann man också en eka som dykare hade hittat redan tidigare samt en konstruktion som tolkades vara en flotte. Dessa är intressanta med tanke på den historiska användningen av området.

Träsken ligger i rätt imponerande dödisgropar och omges av åsar. Stränderna kring träsken är mycket låga, sanka och sluttar brant i djupet. Torvflottar som flyter på träsken förefaller naturliga men slanor mellan flottarna har förmodligen lagts dit av människor. Många träd med mycket spetsiga grenar har fallit omkull bland de sågade trädstammarna i träsket och försvårar dykning. Alla upptäckta lämningar är av trä, endast i en träbåt som blivit bortglömd i mossan kan järnspikar urskiljas. Den klinkbyggda träbåten har blivit mossbevuxen med åren.

Tips ledde till fyndplatsen


År 2012 meddelade Helsingfors Sportdykare Museiverket om en fyndplats i Salmilampi träsk i Tohmajärvi. Då rapporterade upphittargruppen om en eka som urholkats av en enda trädstam som gruppen hittat utifrån ett tips. I träsket fanns det också gott om olika trämaterial, som tycktes ha blivit liggande efter mänsklig verksamhet. Kai Kaartinen från upphittargruppen berättade för Museiverket att han i träsket också hade upptäckt en eventuell totempåle med björnhuvud, flytande öar och en konstruktion som tolkades vara en dammvall för fiske. Museiverket beviljade upphittarna ett undersökningstillstånd 2015.

I augusti 2015 var Tohmajärvi på tapeten i medierna när dykarsällskapet H2O från Helsingfors hjälpte upphittarna med att kartlägga träsken under ledningen av havsarkeolog Harry Alopaeus. Gruppen hade gjort ett antal intressanta observationer i Salmilampi träsk och i det närliggande träsket Sirrilampi. Dessa spelades in på video och avbildades i augusti.

Ålderskillnaden mellan dateringsproven fortfarande en gåta


Dateringen av proven som upphittargruppen tog gjordes vid Uppsala universitet. Det togs två träprov av den förmodade dammvallen för fiske men resultaten var motstridiga. Det första provet var 2471 +/- 28 år gammalt och det andra 185 +/- 26 år gammalt. Hittills har man inte kunnat förklara åldersskillnaden mellan proven, och därför beslöt sig Museiverket att göra en kontrollresa till Tohmajärvi.

Museiverket gjorde kontrollresan den 13–15 september 2016. I fältarbetena deltog en arbetsgrupp som specialiserat sig i undervattensarkeologi med intendent Riikka Alvik och biträdande forskare Päivi Jantunen samt intendent Sallamaria Tikkanen som ansvarar för skyddet av kulturarvet under vatten i Östra och Norra Finland och museipraktikant Juuso Koskinen som specialiserar sig på förhistoriska kärrfynd.

För mer information kontakta:
Intendent Riikka Alvik, tfn 0295 33 6220, riikka.alvik@museovirasto.fi
Intendent Sallamaria Tikkanen, tfn 0295 33 6312, sallamaria.tikkanen@museovirasto.fi

Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.

Tohmajärvi Salmilampi 1

Museiverkets intendent Riikka Alvik och biträdande forskare Päivi Jantunen granskade fornfynden från Salmilampi träsk. Bild: Juuso Koskinen, Museiverket
Tohmajärvi Salmilampi 2

På bottnen av Salmilampi träsk ligger bland annat resterna av en flotte. Bild: Päivi Jantunen, Museiverket
Tohmajärvi Salmilampi 3

Trädstammen som rapporterades vara en totempåle med björnhuvud var klart bearbetad men anknyter ändå mera sannolikt till skogsarbeten i området än till religiösa ritualer.  Det finns flera likadana trädstammar i Salmilampi träsk vilkas ålder fortfarande är en gåta. Bredvid stammen Riikka Alvik och Päivi Jantunen. Bild: Juuso Koskinen, Museiverket


 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket