Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
En ny publikation om världarvsobjekt har publicerats

En ny publikation om världarvsobjekt har publicerats


Suomen maailmanperintökohteet FINMuseiverkets nya publikation presenterar Finlands sju världsarvsobjekt med bilder och text. Publikationen förverkligades i samarbete med världsarvsobjektens bakgrundsorganisation och strävar efter att öka kännedomen om objekten i såväl Finland som utomlands. Två språkversioner har publicerats av boken, en finsk- och svenskspråkig samt en engelsk- och franskspråkig version.

Syftet med publikationen Världsarvet i Finland är att informera om objektens särdrag; varför de en gång i tiden erkändes som unika även i världsskala.  Boken berättar också om objektens ofta brokiga historia samt beskriver Unescos verksamhet och principer i bevarandet av kultur- och naturarvet. Helheten fullbordas med fantastiska fotografier.

Publikationen firar jubileumsår för världsarvsobjekten i Finland, eftersom det i år är 25 år sedan de första finländska objekten Sveaborg och Gamla Raumo upptogs på världsarvslistan. På Sveaborg firas jubileumsåret också med en utställning som innehåller mer omfattande information om världsarvsobjekten och kulturarvet. Utställningen visas i Sveaborgs museum till slutet av 2016. Efter det är det meningen att den skickas ut som vandringsutställning till Finlands andra världsarvsobjekt.

För närvarande finns det sju Unescos världsarvsobjekt i Finland: Sveaborg, Gamla Raumo, Petäjävesi gamla kyrka, Verla träsliperi och pappfabrik, Sammallahdenmäki, Struves kedja och Kvarkens skärgård. Var och en av dem representerar universellt ett speciellt värdefullt kultur- och naturarv.

Publikationen säljs i Museibutiken vid Finlands nationalmuseum och kan också beställas mot postförskott.

SUOMEN MAAILMANPERINTÖKOHTEET – VÄRLDSARVET I FINLAND
2016, 149 s., ISBN 978-951-616-274-7, 29 € (inkl. moms)
Museiverkets publikationer 6, ISSN 2243-1357

WORLD HERITAGE IN FINLAND – LE PATRIMOINE MONDIAL EN FINLANDE
2016, 149 s., ISBN 978-951-616-274-7, 29 € (inkl. moms)
Museiverkets publikationer 5, ISSN 2243-1357

Beställning av recensionsexemplar:
marknadsföringsplanerare Sari Häkkinen, tfn 0295 33 6043, sari.hakkinen@museovirasto.fi

Försäljning av publikationerna:
Museibutiken vid Finlands nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, 00100 Helsingfors
Museiverket/Publikationsbeställningar, PB 913, 00101 Helsingfors, kirjatilaus@kansallismuseo.fi

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket