Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiverkets exceptionella sätt att samla in material till förteckningen över det levande kulturarvet nominerat till mottagare av Europa Nostra-priset

Museiverkets exceptionella sätt att samla in material till förteckningen över det levande kulturarvet nominerat till mottagare av Europa Nostra-priset


Wikiförteckningen över det levande kulturarvet, som upprätthålls av Museiverket och i vilken det immateriella kulturarvet presenteras omfattande, är nominerad i kategorin Utbildning, träning och ökad medvetenhet i Europa Nostras kulturarvstävling.  Insamlandet av material till förteckningen är en del av verkställandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet i Finland. Det exceptionellt engagerande och öppna sättet att samla in material till förteckningen har även väckt internationell uppmärksamhet.

Wikiförteckningen över det levande kulturarvet är ett lågtröskelverktyg för synliggörande av kulturarvet i Finland. I wikiförteckningen kan olika grupper, föreningar och andra sammanslutningar presentera för dem viktigt immateriellt och levande kulturarv, oavsett om det handlar om större fenomen på nationell nivå eller lokala traditioner.

Museiverket startade förteckningen i februari i år och redan 60 förslag har lämnats in till den. Förslagen har lämnats in av 80 olika föreningar, som representerar allt från små hobbygrupper till aktörer på nationell nivå. Mångfalden bland de föreslagna levande kulturarven är redan mångsidig och omfattar förutom bland annat bastubad, midsommarfirande och samernas handarbeten också nyare slags förslag, såsom hobbyföreningar för finsk spets-entusiaster och käpphästentusiaster.

Med katalogiseringen ökar man medvetenheten om det levande immateriella kulturarvet och uppmuntrar föreningar till att värna om kulturarvet. Dessutom samlas goda praxis för värnande om det levande kulturarvet i wikiförteckningen. Katalogiseringen stödjer även Museiverkets aktiva seminarieverksamhet. Ett tusen personer har deltagit i seminarierna och de tematiska seminarierna, som hållits i landskapen.

Objekten i wikiförteckningen kan senare föreslås till den nationella förteckningen över det levande immateriella kulturarvet, som publiceras 2017. Från denna förteckning kan man sedan söka objekt till Unescos internationella förteckningar. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om bägge förteckningar.

Finlands sätt att synliggöra det levande kulturarvet med hjälp av Wikimedia är exceptionellt engagerande och wikiförteckningen har också fått lovord även utomlands. Leena Marsio, koordinator för det immateriella kulturarvet, har på inbjudan presenterat förteckningen i Ungern, Norge och Estland. Wikiförteckningen har intresserat såväl nya som gamla avtalsländer, där förteckningarna borde uppdateras så att de blir mer lättillgängliga för föreningar.

På Museiverket gläder man sig också över att Forststyrelsens projekt för kulturarvsinventering, som verket har nominerat, nu officiellt har nominerats i Europa Nostras kategori Forskning.

Mer information om wikiförteckningen över det levande kulturarvet ges av:

Leena Marsio, koordinator för det immateriella kulturarvet, tfn 0295 33  6017, leena.marsio@museovirasto.fi

 Wikiförteckning över det levande kulturarvet https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

*************
Europa Nostra är en europeisk medborgarorganisation som värnar om kulturarvet och ett förbund för kulturarvsföreningar, och har medlemmar i 40 europeiska länder. Organisationen har ett intensivt samarbete med EU, Europarådet och Unesco. Europa Nostra-priset är samtidigt även EU:s kulturarvspris. Syftet med priset är att öka medvetenheten om det europeiska kulturarvet och öka värdesättningen av det. Sedan 2015 har priset även kunnat sökas för objekt inom det immateriella kulturarvet. Priserna delas ut vid organisationens årliga huvudevenemang, som 2017 arrangeras i maj i Åbo.
Europa Nostra Finlands webbplats: www.europanostra.fi
Elävän perinnön wikiluettelo

Wiki-förteckningen bygger på nio olika domäner av levande kulturarv.


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket