Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Museiisbrytaren Tarmo bogseras från Kotka till Helsingfors för renovering

Museiisbrytaren Tarmo bogseras från Kotka till Helsingfors för renovering


Den finska isbrytarflottans ålderspresident, den ångdrivna museiisbrytaren Tarmo, dockas äntligen. Fartyget bogseras till Sveaborgs docka i Helsingfors för renovering. Fartyget ska bogseras i början av denna veckan beroende om vädret. Våren 2017 återvänder museigästers och ångbåtsentusiasters favorit Tarmo till Vellamo som museiskepp för att fira hundraåringen Finland.
Isbrytaren Tarmo är även internationellt sett ett värdefullt fartyg som hör till den finländska sjöfartens nationalsamling. Den byggdes i England 1907 och användes av Sjöfartsstyrelsen till 1970, då den pensionerades vid 63 års ålder. Tarmo var den kraftigaste och effektivaste isbrytaren under 1900-talets första decennier. På öppet hav var Tarmos färdhastighet 13 knop och den kunde ta sig igenom cirka 80 centimeter tjock fastis. I svårare isförhållanden tog sig fartyget framåt genom att störta mot isen. Färden i isen underlättades av en förpropeller som var en nyhet under tidigt 1900-tal.

Tarmos historia omfattar vardagligt isbrytande, som dock var livsviktigt för den finländska importen och exporten, men också färgstarka och till och med farliga skeden under Finlands självständighetsår och andra världskriget.

Under första världskriget tjänstgjorde Tarmo i den ryska Östersjöflottan och bistod krigsfartyg och militära transporter. Efter att Finland blev självständigt 1917 och inbördeskriget bröt ut i januari 1918 var fartyget fortfarande i rysk besittning i Helsingfors. På senatens ordförande P. E. Svinhufvuds order kapades Tarmo av självständighetsaktivisterna. Under vinterkriget beväpnades isbrytarna och de var i försvarsmaktens besittning. I januari 1940 bombades Tarmo i Kotka hamn. Totalt 39 män omkom och 13 sårades. Fartygets förskepp skadades svårt och en del av dess interiör förstördes i en brand. Under fortsättningskriget deltog Tarmo i skenmanövern Nordwind söder om Utö. Sina sista aktiva år bar Tarmo namnet Apu. Sista året då Tarmo bröt is var 1970.

På 1980-talet ansåg man att det skulle vara möjligt att underhålla Finlands viktigaste museifartyg genom att sprida ut dem i de viktigaste sjöfartsstäderna. I detta sammanhang finansierade staten iståndsättningen av Tarmo som museifartyg under 1990–1992. Sedan sommaren 2008 har Tarmo varit öppen för allmänheten vid kajen för museifartyg vid Maritimcentret Vellamo som en del av Finlands sjöhistoriska museums utställningar.

Tarmo har redan i flera år varit i behov av en tillfällig dockning för att den delen av fartygets skrov som är under vatten ska kunna servas. Samtidigt servas även däckkonstruktionerna och riggen och förnyas de tekniska systemen. År 2015 beviljade riksdagen i sin fjärde tilläggsbudget 950 000 euro för dockning och renovering av Tarmo.

Under de senaste månaderna har fartyget förberetts för dockningen och nu har man kommit så långt att Tarmo bogseras till Sveaborgs docka i Helsingfors, där den ska renoveras av Alfons Håkans Oy. Skicket på fartygets skrov granskas bland annat genom att man mäter skrovplattornas tjocklek. Även en del av bågarna med stålkonstruktion och bottenstockarna som är i dåligt skick byts ut mot nya och renoveras. Efter renoveringen återvänder Tarmo till Kotka som ett flytande museifartyg för att för sin egen del fira hundraåringen Finland. Renoveringen beräknas bli färdig våren 2017.

Mer information ges av:
Beträffande dockningen

överintendent Ilari Kurri, tfn 0295 33 6231, ilari.kurri@museovirasto.fi
båt- och fartygsmästare Juha Puustinen, tfn 0295 33 6492, juha.puustinen@kansallismuseo.fi
varvsdirektör Tero Hänninen, tfn 0400 521682, tero.hanninen@alfonshakans.fi

Beträffande lösöret och föremålen på Tarmo
intendent Timo-Tapani Kunttu, tfn 0295 33 6488, timo.kunttu@kansallismuseo.fi


Pressbilder

Dessa bilder är avsedda endast för massmedia. Vid publicering bör nämnas fotografens namn. All annan användning är förbjuden. Klicka på bilden för att ladda den.
J/m Tarmo  jään reunaan pysähtyneenä
I/B Tarmo har stannat vid isens kant utanför Trångsund vårvintern 1929. Bild: Finlands sjöhistoriska museum (SMK92008:11)
Tarmo Merikeskus Vellamon museoaluslaiturissaJ/m Tarmo  jään reunaan pysähtyneenäTarmo töissä 1930-luvun alussa
Museiisbrytaren Tarmos hemmahamn är nuförtiden Kotka och kajen för museifartyg vid Maritimcentret Vellamo. Bild: Timo Vesterinen, Maritimcentret Vellamo.

I/B Tarmo har stannat vid isens kant utanför Trångsund vårvintern 1929. Bild: Finlands sjöhistoriska museum (SMK92008:11)

Tarmo bryter isfältet utanför Helsingfors. Bild: Finlands sjöhistoriska museum (SMK92008:19)

Tarmo vaurioitui pahoin talvisodassaTarmo, voimakkain ja tehokkain murtajaTarmo jäisellä merellä.
Tarmo skadades svårt under en bombning under vinterkriget i januari 1940. Då renoverades fartyget i Sandviken i Helsingfors. Bild: Finlands sjöhistoriska museum (SMK92008:27)
Tarmo var den kraftigaste och effektivaste isbrytaren under 1900-talets första decennier. Bild: Finlands sjöhistoriska museum (SMK97021:3)
Tarmo ute på fruset hav. Bild: Finlands sjöhistoriska museum (SMK98029:28)


 SidkartaSenast uppdaterad 26.1.2018
© Museiverket