Vasen-bg Museiverket   Registret för personal KontaktuppgifterRespons

Suomeksi | In English

Oikea-bg
Katalogiseringsanvisning för museer finns nu på svenska i PDF-format

Katalogiseringsanvisning för museer finns nu på svenska i PDF-format


Museoiden luettelointiohje (2014) finns nu även på svenska. Katalogiserinsanvisning för museer utges i fem olika PDF-publikationer; Föremål, Fotografi, Arkivmaterial, Audiovisuellt material och Konstverk. I framtiden kommer Katalogiseringsanvisning för museer att finnas också på svenska på webbsidan www.luettelointiohje.fi.

Katalogiserinsanvisningen vägleder finska museer till ett mer gemensamt och standardiserat sätt att göra samlingsförvaltning. Anvisningen är den första omfattande och standardiserade instruktionen om katalogisering för finska museer. Anvisningens finska publicering, Museoiden luettelointiohje, utarbetades inom projektet Museum 2015 och publicerades år 2014. Katalogiseringsanvisningen består av cirka 450 direktiv från SPECTRUM-standarden som utgör underlag för de finländska anvisningarna. SPECTRUM är en fritt tillgänglig standard som kan används som stöd för organisationer som förvaltar samlingar.

Katalogiseringsanvisningen för museer har översatts från finska till svenska av en arbetsgrupp under år 2015. Arbetsgruppens medlemmar var John Björkman (Åbo museicentral), Susanne Lagus (Stundars, Finlands svenska hembygdsförbund), Anne Sjöström (Nådendals museum) och Carola Sundqvist (Jakobstads museum).

Översättningsarbetet gjordes i samarbete med Riksantikvarieämbetet i Sverige som hade översatt SPECTRUM-standarden år 2015. Samarbetets syfte var att jämföra och göra terminologin mera enhetlig i båda översättningarna av SPECTRUM.

Katalogiseringsanvisning för museer kan laddas ner på Museiverkets webbsida http://www.nba.fi/sv/informationstjanster/publikationer/e_publikationer eller på www.luettelointiohje.fi

Mer information om SPECTRUM-standarden finns hos Collections Trust:s webbsida: http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum

Sveriges Riksantikvarieämbetets svenska SPECTRUM: http://www.raa.se/kulturarvet/foremal-och-samlingar/spectrum-en-standard-for-samlingsforvaltning/

Mer information om Katalogiseringsanvisning för museer, kontakta koordinator Leena Furu-Kallio, leena.furu@museovirasto.fi, tfn 0295 33 6146
Konstverk

 SidkartaSenast uppdaterad 8.8.2017
© Museiverket